Yli puolet matkustanut kuukauden kerrallaan

Kuva: Julia Caesar / Unsplash

Etätyön eri muotojen lisääntyessä yhä useampi on valmis pakkaamaan laukkunsa ja lähtemään pidemmälle matkalle tutkimaan maailmaa. Lento- ja hotellihakukone momondo.fi analysoi tätä trendiä kyselytutkimuksen avulla selvittääkseen, kuinka moni suomalaisista matkustaa yhtäjaksoisesti pidempiä ajanjaksoja ja minkälaista suunnittelua pidemmälle matkalle lähteminen vaatii.

Yli puolet (52 %) momondon toteuttamaan kansainväliseen kyselyyn vastanneista suomalaisista on ollut yli kuukauden mittaisella matkalla, ja lähes joka viides (19 %) on matkustanut yli kolme kuukautta kerrallaan. Hieman alle puolet (48 %) kyselyyn vastanneista suomalaisista ei ole lomaillut kuukautta pidempään. Pidemmälle lomalle lähtemisen esteenä ovat useimmiten arkiset velvoitteet ja matkaan liittyvät kulut. Lähes puolet (39 %) vastaajista koki, että perhevelvoitteet ja muut syyt estävät pidemmän lomailun ja suunnilleen sama määrä (37 %) vastasi, ettei heillä ole varaa pitkään lomaan.

Suurin osa suomalaisista arvioi kokonaisbudjetin olevan vähintään 3 000 euroa kuukaudelta matkustaessa useampaan maahan läntisessä Euroopassa. Summa saattaa pitää paikkansa Länsi-Euroopassa, mutta monilla muilla alueilla matkustaminen maksaa vähemmän.

SUOMALAISTEN KUUKAUSIBUDJETTI KESKIMÄÄRIN 1 000 EUROA

Lähes joka kolmas yli kuukauden matkalla ollut käytti matkaansa 1 000–2 000 euroa kuukaudessa. Noin joka kahdeksas (13 %) suomalainen valitsi loman kotimaassa ulkomaanmatkan sijaan, ja keskimäärin kotimaanmatkoihin käytettiin 750 euroa. Noin joka seitsemäs (15 %) matkasi Euroopan ulkopuolisista kohteista Pohjois-Amerikkaan ja kahdeksan prosenttia suomalaisista suuntasi Itä- ja Kaakkois-Aasiaan.

-Suomalaiset näyttävät olevan melko säästäväisiä pitkien matkojen suhteen, mutta matkakustannuksista ei kannata huolehtia liikaa. 3 000 euron sijaan matkalla näyttäisi kuluvan enemmänkin 1 000–2 000 euroa kuukaudessa, kommentoi momondon Suomen markkinointipäällikkö Jenna Perus.

-Kysely osoitti, että 23 prosenttia suomalaisista olisi heti valmiita pakkaamaan laukkunsa ja lentämään Länsi-Eurooppaan, ja 15 prosenttia suuntaisi vieläkin kauemmas Pohjois-Amerikkaan.

Yli kolmanneksella (36 %) matkalle lähtemisen taustalla on halu kokea uusia kulttuureja, ja joka viidennellä (21 %) oman maailmankuvan laajentaminen. Vain 10 prosenttia vastaajista haluaisi lähteä pidemmälle matkalle, jotta pääsisi pakoon arkipäivän velvoitteita.

RUOTSALAISET AHKERIMPIA MATKAILIJOITA

Kyselyyn vastanneista pohjoismaalaisista (Norja, Suomi, Ruotsi ja Tanska) norjalaiset ovat vähiten kiinnostuneita pitkistä matkoista – vain 41 prosenttia on matkustanut yli kuukauden yhtäjaksoisesti. Ruotsalaisia matkailu kiinnostaa eniten kaikista pohjoismaalaisista. Heistä yli 54 prosenttia on viipynyt matkoillaan yli kuukauden, ja joka viides (22 %) yli kolme kuukautta kerrallaan. Suomalaiset eivät siis ole ruotsalaisista paljoakaan jäljessä. Myös tanskalaisista 20 prosenttia on matkustanut vähintään kolme kuukautta yhtäjaksoisesti ja neljä prosenttia jopa vuoden (verrattuna vain yhteen prosenttiin norjalaisista).

Kun ruotsalaisilta kysyttiin syitä pidemmälle matkalle lähtemiselle, vain kolme prosenttia ilmoitti kaipaavansa vapaata töistä. Suomalaisilla vastaava luku on 16 prosenttia. Toisaalta sama määrä (16 %) suomalaisista matkusti tavatakseen uusia ihmisiä, kun ruotsalaisista uusista tuttavuuksista on kiinnostunut vain 13 prosenttia.