Vain puolet yli 65-vuotiaista käyttää älypuhelinta

Ruotsalaiset ikäihmiset käyttävät älypuhelinta enemmän kuin suomalaiset.

Erityisesti senioriväestölle suunniteltuihin matkapuhelimiin erikoistuneen Doron teettämän tutkimuksen mukaan vain puolella yli 65-vuotiaista on käytössään älypuhelin. Siirryttäessä kymmenen vuotta vanhempaan ikäluokkaan älypuhelin on käytössä alle 40 prosentilla. Huomioiden älypuhelinten merkityksen nyky-yhteiskunnassa, osuudet ovat pieniä.

Kyselytutkimukseen osallistui ihmisiä Ruotsista, Isosta-Britanniasta, Ranskasta ja Espanjasta.
Euroopan väestöstä neljäsosa on yli 60-vuotiaita vuonna 2020. Kysyntä iäkkäämmälle väestölle suunnitellulle teknologialle kasvaa. Doron teettämä kyselytutkimuksen mukaan 76 ikävuoteen saakka valtaosalla on käytössään älypuhelin, mutta siitä eteenpäin osuus laskee merkittävästi.

Tilastokeskuksen mukaan suomalaisista 65–74-vuotiaista lähes kahdella kolmasosalla (63 %) oli käytössään älypuhelin vuonna 2019. Vastaavasti 75–89-vuotiailla älypuhelin oli käytössä vain alla kolmanneksella (27 %).*

Ruotsissa enemmän

Doron kyselyssä ikäryhmät ovat hieman poikkeavat Tilastokeskuksen julkaisuun nähden, mutta Ruotsissa älypuhelimen omistaminen näyttää olevan Suomea yleisempää vanhemmissa ikäluokissa: 65–70-vuotiaista 80 prosentilla on älypuhelin käytössään ja 71–75-vuotiaistakin lähes kahdella kolmesta, tarkemmin 62 prosentilla on älypuhelin. Yli 76-vuotiaista älypuhelimien haltijoiden osuus on enää 36 prosenttia.

Isossa-Britanniassa ikäihmiset vaikuttavat hieman Suomea useammin omistavan älypuhelimen, osuudet ovat: 65–70-vuotiaista 69 prosentilla, 71–75-vuotiaista 64 prosentilla ja yli 76-vuotiaista 46 prosentilla on älypuhelin käytössään. Ranskassa osuudet ovat: 65–70-vuotiaista 68 prosenttia, 71–75-vuotiaista 57 prosenttia ja yli 76-vuotiaista 36 prosenttia. Espanjassa älypuhelimen omistajuus jakautui ikäväestössä seuraavasti: 65–70-vuotiaat 78 prosenttia, 71–75-vuotiaat 58 prosenttia, yli 76-vuotiaat 50 prosenttia.

Kyselytutkimuksessa ilmeni, että 42 prosenttia ihmisistä asuu eri paikkakunnalla kuin vanhempansa. Yhteydenpidossa digitaaliset välineet ovat avainasemassa. Selvityksen mukaan viimeisen kolmen vuoden aikana yli 65-vuotiaille suurin riski terveyden kannalta on kaatuminen kotona, näin on käynyt melkein kolmannekselle (27 %) ikäryhmästä. Sukulaisten päällimmäisenä huolena onkin iäkkäämpien sukulaisten kaatuminen, yksinäisyys, sairastuminen, masentuminen tai yhteydenpidon puute.

-Työmme tavoitteena tuoda digiaika jokaisen ulottuville tuotteidemme kautta. Kehitämme puhelimia, jotka ovat käyttäjäystävällisiä kaikille ikäryhmille. On tärkeää tarjota tuotteita ja palveluita, jotka mahdollistavat yksilöiden pysymisen digitalisoituvan yhteiskunnan mukana, muuten yksilöiden mahdollisuudet pärjätä itsenäisesti heikkenevät, sanoo Doron Suomen maajohtaja Kai Seppälä.