Suomesta vastuullisen matkailun kärkimaa

Oulangan kansallispuisto syksyn väreissä. Kuva: Julia Kivelä / Visit Finland

Matkailun kasvulla voi myönteisten vaikutusten ohella olla myös kielteisiä vaikutuksia. Maapallon tämänhetkisistä ympäristöriskeistä suurin on ilmastonmuutos, jonka hillitseminen edellyttää ennakoivaa matkailun suunnittelua ja johtamista aluetasolla.  Business Finlandin Visit Finland -yksikössä on käynnistynyt ohjelma,- yksikössä on käynnistynyt ohjelma, jonka avulla Suomi pyritään nostamaan vastuullisten matkailumaiden kärkijoukkoon.

Suomen arktisen politiikan tavoitteissa määriteltyä kestävän matkailun linjausta toteutetaan matkailua valtakunnallisesti kehittävän Business Finlandin Visit Finland -yksikössä Arktinen kestävä matkailudestinaatio -ohjelman avulla vuosina 2018–2019. Projektissa tehtyjen selvitysten mukaan vastuullisuuden painoarvo matkanjärjestäjien kohdevalinnoissa lisääntyy ja erityisesti matkailualueiden vastuullisuudelle ja ilmastonmuutoksen hillitsemiselle annetaan arvoa. Yhä useampi matkailuyritys Suomessa haluaa johdonmukaisesti kehittää toimintaansa entistä vastuullisemmaksi.

– On selvää, että Suomessakin on saatava matkailuyritykset ja alueorganisaatiot sidosryhmineen mukaan kehittämään matkailua entistä kestävämpään suuntaan. Asetamme tavoitteeksi sen, että yritykset hankkisivat kehittämisen työvälineiksi kansainvälisesti tunnettuja sertifikaatteja. Tutkimusten mukaan sertifioitujen yritysten asiakastyytyväisyys on korkeampi. Sertifikaatit tuovat myös uskottavuutta ja vertailukelpoisuutta yritysten ja alueiden kuten myös Visit Finlandin vastuullisuusviestintään, sanoo kestävän matkailun kehittämisestä vastaava projektipäällikkö Liisa Kokkarinen Business Finlandin Visit Finland -yksiköstä.

Visit Finland pyrkii projektissaan vaikuttamaan myös matkailuyritysten ja Suomeen saapuvien matkailijoiden asenteisiin.
– Tiedotuskampanjoilla haluamme matkailijoiden ja matkailuyritysten oikeasti miettivän, miten hauraassa arktisessa luonnossamme tulee liikkua ja miten paikalliskulttuuria kunnioitetaan. Vastuullisuusviestintää palvelemaan luodaan Suomeen matkailun yhteinen sateenvarjomerkki ”Sustainable Finland”. Sen määrittely on parhaillaan työn alla, kertoo kehityspäällikkö Terhi Hook Business Finlandin Visit Finland -yksiköstä.

Alueellista matkailun hiilijalanjälkeä lasketaan Etelä-Savossa

Etelä-Savossa lasketaan matkailun alueellinen hiilijalanjälki ja tehdään suunnitelma sen seuraamiseksi. Laskennan mallinnusta tehdään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kohti vastuullista matkailua -hankkeessa ja alustavia tuloksia, Suomessa ensimmäisiä laatuaan, saadaan ensi vuoden alussa.

Hankkeessa on lisäksi tehty kaksi tutkimusta, joista ensimmäisessä tarkastellaan matkailijalle merkityksellistä, myönteisiin elämyksiin kytkeytyvää vastuullisuutta, ja toisessa matkailijoiden suhtautumista vastuullisuudesta laajasti kertovaan mökkituotekuvaukseen. Tulosten perusteella vastuullisuusviestintä kannattaa liittää asiakkaalle merkityksellisiin myönteisiin asioihin kuten luontoon, maisemiin ja ympäristöön ja kiinnostavimpia ovat paikallisuuteen liittyvät teemat.
Vastuullisen matkailun seminaari järjestettiin Mikkelissä 31.10.–1.11.2018 !