Rovaniemi – vuoden matkailualue 2023

Rovaniemi vuoden 2023  matkailualue 2023. Suomen matkailualan liitto SMAL, SUOMA ry sekä TAK Research ovat vertailleet eri kuntia, seutukuntia sekä maakuntia keskenään kuudetta kertaa vuonna 2023. Myös Visit Finland on jälleen mukana pandemian aiheuttamien poikkeusvuosien jälkeen. Alueet on laitettu paremmuusjärjestykseen seuraavien kriteerien perusteella:
1) Rekisteröityihin majoitusliikkeisiin saapuneiden vieraiden määrän kehitys
2) Matkailijoiden viipymän kehitys
3) Lomamatkailijoiden yöpymisten määrän tasainen jakautuminen eri kuukausille (sesonkivaihteluiden vähäisyys)
4) Majoitusmyynti asukasta kohden.

Kilpailussa painotetaan matkailijamäärän kasvun lisäksi sesongin tasaisuutta sekä viipymän pidentymistä, jotka ovat olennaisia mittareita kestävän kehityksen näkökulmasta. Kestävä kehitys onkin noussut yhdeksi tärkeimmäksi trendiksi matkailualalla ja sen merkitystä matkailualueiden menestymisessä korostetaan yhä enemmän. Näin ollen voittaja-alueet eivät ole ainoastaan kyenneet kasvattamaan matkailuvolyymia alueellaan, vaan myös pidentämään matkailijoiden viipymää sekä rakentamaan vetovoimaisia matkailutuotteita eri sesongit huomioon ottaen.

Vertailuun on otettu mukaan ne kunnat, seutukunnat ja maakunnat manner-Suomessa, joista on saatavissa majoitustilastoja vähintään puolen vuoden ajalta. Alueita oli vertailussa yhteensä 129. Mikään alueista ei ollut paras kaikilla mittareilla mitattuna, mutta menestyneimmät matkailualueet sijoittuvat kärkipäähän kolmella neljästä alueen matkailullista menestystä mittaavista tekijöistä.

Vuoden matkailualue 2023 Suomessa oli  Rovaniemi. Toiseksi tuli Heinola ja kolmanneksi Tampere. Rovaniemi sai vertailussa 78,4 pistettä 100:sta mahdollisesta. Heinola sai 78 pistettä ja kolmanneksi tullut Tampere 75 pistettä. Kilpailu ensimmäisen kahden alueen välillä oli todella tiukka – ero vain 0,4 pistettä.

Kunniamaininnoin huomioitiin alue, jossa matkailijoiden viipymä on pidentynyt eniten. Kunniakirjan matkailijoiden viipymän pitenemisestä sai Mäntyharju, missä matkailijoiden viipymä majoitusliikkeissä piteni 19 prosenttia edellisen vuoden keskiarvosta.
Vuoden matkailualue Suomessa valitaan vuosittain. Palkitsemisella halutaan kiinnittää huomiota niihin asioihin, joiden kehittäminen tulisi olla matkailualueiden tavoitteena.