Matkamyynti yhä pienessä kasvusssa

Matkamyynti pysytteli vuonna 2019 kasvukäyrällä, joskaan edellisen vuoden kaltaiseen
nousupyrähdykseen ei päästy. Globaalin talouden heilahtelut, kauppasotien uhka ja muut
poliittiset jännitteet sekä ihmisiä herätellyt ilmastokeskustelu vaikuttivat niin matkailuyritysten
toimintaympäristöön.

Suomen matkailualan liiton (SMAL) keräämien, pääosin liiton jäsenyrityksiltä saatujen
ennakkotietojen mukaan matkatoimistoalan kokonaismyynti ilman alan sisäistä kertautuvaa
myyntiä oli vuonna 2019 noin 2 038 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 vastaava luku oli 2 022
miljoonaa euroa eli kasvua edellisvuoteen oli 0,8 prosenttia.

Yrityksille ja yhteisöille tapahtuvan liikematkamyynnin sekä tapahtuma-, kokous- ja
ryhmämyynnin arvo oli 689,4 miljoonaa euroa, missä oli kasvua 1,8 prosenttia edellisvuoteen
verrattuna. Vahvaa kasvua nähtiin erityisesti kokous- ja tapahtuma- sekä ryhmämyynnin
osalta.

Lentäen tehtyjä matkapaketteja koskeva tilastointi perustuu suurelta osin etukäteen
suunniteltuun matkanjärjestäjien sarjatuotantoon. Mukana tilastoinnissa ovat myös
matkapaketit, jotka matkanjärjestäjä on räätälöinyt asiakkaan toiveiden mukaan tai jotka
matkustaja itse on koostanut paketiksi matkanjärjestäjän nettisivujen avulla. Lentopohjaisten
matkapakettien tilastoinnin ulkopuolelle jäävä matkapakettimyynti on sisällytetty myöhemmin
mainittavaan muuhun matkatoimistomyyntiin.

SMALin laatimassa lentäen tehtävien matkapakettien tilastoinnissa mukana olevien
matkanjärjestäjien osalta myynti vuonna 2019 pysytteli vuoden 2018 tasolla. Myytyjen
vapaa-ajanmatkojen määrä oli lähes 882 000, mikä oli noin prosentin verran enemmän kuin
vuonna 2018.

Tässä tilastoinnissa mukana olevien matkanjärjestäjien liikevaihto oli 755,6
miljoonaa euroa, jossa puolestaan oli laskua edellisvuoteen verrattuna noin 3 prosenttia.
Matkailu on vuodesta toiseen yksi verkkokaupan suurimmista tuoteryhmistä. Lentäen
tehdyistä matkapaketeista myytiin vuonna 2019 internetin kautta 79,3 prosenttia, missä oli
yli 4 prosentin kasvu edellisvuoden vastaavaan lukuun. Liikematkojen online-myynnin osuus
euromääräisestä myynnistä laskettuna pysytteli edellisvuoden tasolla ollen noin 47
prosenttia.

Muun matkatoimistomyynnin arvosta tai jakaumasta ei ole käytettävissä täsmällistä tietoa.
SMAL on kerännyt vuosien varrella jäsenistöltään laajasti tietoja matkatoimistojen
erityyppisten matkojen myynnistä. Mukana on ollut bussi- ja/tai laivapakettien sekä
erityisteemojen ympärille rakennettujen matkapakettien ohella erillisinä ostetut matkailupalvelut.