Aselupa – julkisuudessa vääriä tulkintoja

Byrokratian lisääminen ei ratkaise luvattomien aseiden ongelmaa

Uutisissa (MT 15.12., YLE 15.12.) on jälleen esille noussut aselupien suuri määrä. Tällä kertaa aselupien määrää Suomessa (noin 1,5 miljoonaa) verrataan yllättäen vain yhden ampumatoimintaa harrastavan joukon eli aktiivisten metsästäjien (noin 300.000) määrään. Ampumaurheilu ja monipuoliset reserviläisammunnat on uutisoinnissa jätetty huomioimatta. Pelkästään aktiivireserviläisten joukossa on kymmeniä tuhansia ammunnanharrastajia, joista suurella osalla on useita aselupia, toteaa Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) puheenjohtaja Mikko Halkilahti.

-Meidän puolustusratkaisumme perustuu laajaan reserviin ja sen ampumataidon ylläpidosta ei Puolustusvoimat voi resurssien puutteen takia valitettavasti vastata, joten suuri osa reservin ampumataidon ylläpidosta perustu reserviläisten omaehtoiseen, omilla aseilla tapahtuvaan harjoitteluun, Halkilahti muistuttaa. Aktiiviharrastajien keskuudessa aseiden turvallinen säilyttäminen on itsestään selvyys.

Aselupien määräaikaisuus ei ratkaise ongelmaa

Aseiden siirtyminen laittomasti vääriin käsiin on ongelma. Sitä ei kuitenkaan ratkaista Poliisihallituksen virkamiehen esittämillä malleilla eli vaikeuttamalla aktiiviharrastajien aselupakäytäntöjä ja lisäämällä siten myös ampumaharrastuksen kustannuksia. Aktiiviharrastaja kyllä täyttää kaikki vaatimukset, jotta voi jatkaa harrastustaan, mutta jossakin tulee raja vastaan kasvavan byrokratian ja kustannusten kanssa.

Käyttämättömien aseiden luovutus pitäisi tehdä nykyistä vaivattomammaksi. Näin esimerkiksi perikuntien ei tarvitsisi miettiä, miten käyttämättömien aseiden kanssa toimitaan. Mahdollinen korvaus aseen luovuttamisesta varmasti lisäisi tarpeettomien aseiden poistumista kansalaisilta, Mikko Halkilahti uskoo.

Aktiiviset ammunnan harrastajat ovat jo pitkään odottaneet ampuma-aselain mukaisen sähköisen asioinnin avautumista, joka helpottaisi merkittävästi harrastajan ja poliisin välistä tiedonvaihtoa. Valitettavasti asia on siirtynyt eteenpäin jo useampaan kertaan poliisin asetietojärjestelmän valmistumisen viivästymisen johdosta.