Visit Finlandin kysely – matkailuyritysten tappiot ovat mittavia

Business Finlandin Visit Finland -yksikön toteuttaman kyselyn tulosten perusteella ensimmäisenä vuosineljänneksenä merkittävää tappiota liikevaihdossa olisi tulossa 46 % matkailuyrityksistä. Toiselle vuosineljännekselle mentäessä luku nousee jopa 86 % yrityksistä.

Puolet vastaajista arvioi, että kärsivät merkittävää tappiota vielä kolmannella vuosineljänneksellä ja viidennes yrityksistä laskee merkittävää tappiota tulevan edelleen vielä vuoden viimeisenä neljänneksenä. Yritykset ovat aloittaneet laajamittaisesti toimenpiteitä koronavirusepidemian riskien minimoimiseksi.

Lomautukset ovat nousseet keinovalikossa toiselle sijalle, kun vielä muutama viikkoa sitten tunnelma oli optimistisempi ja yritykset lähtivät selvittämään koronavirusepidemian vaikutuksia liiketoimintaan ja suuntaamaan markkinointia kotimaahan. Yritykset minimoivat kuluja ja turvaavat rahoitusta lainalla tai Business Finlandin avustuksilla.

Visit Finlandin johtaja Paavo Virkkunen summaakin, että koronaviruspandemia aiheuttaa mittavaa taloudellista vahinkoa Suomen matkailuteollisuudelle, joka on noussut Suomen toiseksi tärkeimmäksi palveluvientialaksi ja elinkeinopoliittisesti tärkeäksi alueelliseksi työllistäjäksi.

“Avuntarve matkailualalla on välitön. Valtavan hakemusmäärän käsittelyn nopeuttamiseksi Visit Finland on ohjannut resursseja muista työtehtävistä Business Finlandin liiketoiminnan häiriötilanteen kehitysrahoituksen hakemusten kirjaamiseen ja käsittelyyn. Toivomme, että matkailuteollisuuden toimijat käyttäisivät näitä instrumentteja mahdollisimman tehokkaasti, jotta olemme jälleen palvelukykyisiä kriisin hellittäessä ja kun mahdollisuus matkailuun avautuu jälleen. Jakeluteiden ja -kanavien tulee olla kunnossa siinä vaiheessa, kun kriisi on ohi, ja matkailu lähtee uudelleen liikkeelle”, Paavo Virkkunen kertoo.