Viking Linen rahtikuljetukset kasvussa

Rahtikuljetukset ovat kasvaneen selvästi pääsiäisen jälkeen Viking Linellä.

Poikkeusolojen aikana Viking Linen kuljetuskapasiteetti on valjastettu rahtiliikenteen käyttöön. Liikennettä on ollut paljon, ja pääsiäisen jälkeen kysyntä merikuljetuksille on kasvanut entisestään.

Vallitsevan poikkeustilan aikana Viking Line on ylläpitänyt tavaraliikennettä sekä sen mahdollistavaa logistiikkaliikennettä Suomen huoltovarmuuden turvaamiseksi. Rahtiliikennettä on ollut runsaasti.

– Alusten rahtikapasiteetin täyttöaste on useaan kertaan ollut 100 %. Henkilökuntamme on tehnyt erittäin hyvää työtä rahdin lastauksessa, kertoo Viking Linen rahtijohtaja Harri Tamminen.

Tammisen mukaan erityisesti pääsiäispyhien aikainen runsas rahtiliikenne oli positiivinen yllätys. Pääsiäisen jälkeen liikennemäärät ovat olleet nousussa, eikä markkinoilla juuri nyt ole nähtävissä konkreettisia merkkejä, jotka viittaisivat liikennemäärien vähenemiseen tulevaisuudessa.

Tällä hetkellä Viking Linen viidestä Suomen lipun alla liikennöivästä aluksesta M/S Viking Grace ja M/S Amorella, M/S Rosella ja M/S Gabriella ovat käytössä ja rahtiliikennettä kuljettamassa. Rahtiliikennöinnissä pyritään juuri nyt priorisoimaan elintarvike- ja lääkekuljetukset.

– Asiakkaidemme kanssa hyvässä yhteistyössä ja markkinoiden kuljetustarpeet huomioiden olemme saaneet hiottua poikkeusajan aikataulut ja lähtötiheyden optimaalisiksi. Näin pystymme osaltamme huolehtimaan Suomen huoltovarmuudesta parhaalla mahdollisella tavalla, Tamminen kertoo.

Viking Line noudattaa Suomen ja Viron rajaviranomaisten ohjeita.