Viking Linen näkymät – vähitellen kohti normaalia

Viking Linen näkymät kohti normaalia paranevat huolimatta haastavasta toimintaympäristöstä. Konsernin Konsernin liikevaihto  oli 58,8 miljoonaa euroa jaksolla 1. tammikuuta–31. maaliskuuta 2022 (. Liiketulos oli –18,1 miljoonaa euroa (–7,7 Meur).

Matkustajatoiminnan tuotot kasvoivat 226,3 prosenttia 47,2 miljoonaan euroon (14,5 Meur), kun taas rahtitoiminnan tuotot olivat 10,9 miljoonaa euroa (9,6 Meur). Myyntikate oli 45,3 miljoonaa euroa (19,6 Meur). Käyttökulut kasvoivat 96,1 prosenttia 63,6 miljoonaan euroon (32,4 Meur).

Pandemia ja siihen liittyvät rajoitukset vaikuttivat aluksi edelleen ensimmäisen kvartaalin tulokseen. Matkustajaliikenteen kysyntä kasvoi helmikuun puolivälistä lähtien, ja samaan aikaan tavaraliikenteen kysyntä pysyi vakaana. Helmikuun lopussa Venäjä aloitti sodan Ukrainaa vastaan, mikä vaikutti rajusti energian hintoihin.

Viking Line sai tammi- ja helmikuussa Traficomilta julkisen palvelun velvoitteeseen liittyvää tukea konsernin aluksille linjoilla Turku–Maarianhamina/Långnäs–Tukholma ja Maarianhamina–Kapellskär. Viime vuonna vastaavana aikana tukea saatiin myös Helsinki–Tallinna-linjalla.
Ensimmäisellä kvartaalilla konserni harjoitti matkustaja- ja rahtiliikennettä kuudella aluksella pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella.

Viking Glory aloitti liikennöinnin Tukholma–Ahvenanmaa–Turku-reitillä 1. maaliskuuta. Amorellan liikennöinti samalla reitillä päättyi 28. helmikuuta, ja se siirtyi Helsinki–Maarianhamina–Tukholma-reitille 1. huhtikuuta.

Viking XPRS, Rosella, Viking Cinderella ja Gabriella olivat telakoituina kvartaalin aikana. Viime vuonna vastaavana aikana telakalla ei ollut yhtään alusta.

Matkustajamäärä konsernin aluksilla oli raportointikauden aikana 521 537 matkustajaa . Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli arviolta 32,0 prosenttia.

Konsernin rahtimäärät olivat 29 033 yksikkökuormaa (31 755). Konsernin rahtimarkkinaosuus oli arviolta 14,5 prosenttia (17,0 %). Kuljetettujen henkilöautojen markkinaosuus oli arviolta 25,2 prosenttia (29,6 %).

Matkojen markkinakysyntä oli koronapandemiaan liittyvien rajoitusten vuoksi erittäin vähäistä aluksi. Helmi- ja maaliskuussa Suomen ja Ruotsin hallitukset ilmoittivat, että suurin osa rajoituksista poistettaisiin asteittain. Tämän ansiosta Viking Linen näkymät paranivat merkittävästi.

Alkuvuoden merkkitapaus oli uuden ilmastoviisaan Viking Gloyryn saapuminen varustamon laivastoon.