Viking Line vähentää henkilöstöä maalla ja merellä

Viking Line vähentää henkilöstöä koronatilanteen seurauksena. Varustamo on saanut päätökseen Suomen ja Ahvenanmaan maahenkilökuntaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut aloitettiin 1. syyskuuta 2020. Vastaavat MBL-neuvottelut Ruotsin maahenkilöstön kanssa päättyivät syyskuun puolivälissä, ja Virossa neuvottelut arvioidaan saatavan valmiiksi lokakuun loppuun mennessä. Meneillään oleva koronaviruspandemia (covid-19) on heikentänyt vakavasti konsernin toimintaedellytyksiä ja vaatii toimenpiteitä kustannusten pienentämiseksi. Siksi yhtiö järjestelee maaorganisaation toimintoja uudelleen saavuttaakseen säästöjä, tehostaakseen toimintaa sekä turvatakseen yhtiön tulevan kilpailukyvyn ja taloudellisen aseman.

Maaliskuusta 2020 alkaen toimintaa ovat leimanneet matkustusrajoitukset, joiden käyttöönoton seurauksena matkustaminen on vähentynyt markkinoilla. Vallitsevan pandemiatilanteen perusteella Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Viron välistä matkustamista koskevat rajoitukset ovat edelleen voimassa. Vaikutus kansainvälisillä markkinoilla on myös ollut merkittävä. Nykytilanteessa on vaikea arvioida, kuinka kauan koronaviruspandemia tulee kestämään ja miten se vaikuttaa Viking Linen tulokseen, rahoitusasemaan ja kassavirtaan tulevaisuudessa.

-Tuntuu epäoikeudenmukaiselta, mutta on välttämätöntä, sanoo toimitusjohtaja Jan Hanses

-Koronapandemia on ollut lamauttava matkustajavarustamoille, ja valitettavasti monet Vikingin työntekijät joutuvat nyt henkilökohtaisesti kohtaamaan sen taloudelliset vaikutukset. Se tuntuu epäoikeudenmukaiselta, mutta on väistämätöntä. Tässä haasteellisessa tilanteessa sopeuttamistoimet ovat valitettavasti välttämättömiä yhtiön tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaamiseksi. Joudumme aloittamaan toiminnan uudella tavalla, kun pandemia on voitettu. On tärkeää, että olemme kilpailukykyisiä elpymisen alkaessa, sanoo toimitusjohtaja Jan Hanses.

Neuvottelut ovat koskeneet yhtiön koko 570 hengen maahenkilöstöä Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Ahvenanmaalla. Toimenpiteet ovat johtaneet tiettyjen toimintojen uudelleenjärjestelyyn, vähennyksiin, keskittämiseen ja tehostamiseen sekä joidenkin työntekijöiden toimenkuvien muutoksiin, jotta yhtiö voi paremmin vastata nykyisiin ja tuleviin tarpeisiinsa. Neuvottelut vaikuttivat lähes 200 henkilöön, ja henkilöstövähennys on yhteensä 180 virkaa. Noin 70 työntekijälle tarjotaan uusia työtehtäviä ja työehtoja. Henkilöstövähennysten lisäksi suurin osa Viking Linen maa- ja merihenkilöstöstä on edelleen lomautettuna osa-aikaisesti tai kokonaan.

Merihenkilökunta

Meripuolella Ruotsin lipun alla purjehtivalla Viking Cinderellalla MBL-neuvottelut päättyivät lokakuussa, minkä seurauksena vähennettiin 76 virkaa. Osalle heistä voidaan tarjota töitä muissa tehtävissä. Viron lipun alla purjehtivalla Viking XPRS:lla henkilöstön vähentämistä koskevat neuvottelut ovat päättyneet ja niiden seurauksena vähennettiin 56 virka