Vahva talous vauhditti matkamyynnin selvään kasvuun

Matkamyynti jatkoi vuonna 2018 selvässä noususuunnassa edellisen vuoden tapaan. Suomen vahva talous piti sekä liikematkustajat maailmalla että houkutteli ihmisiä tekemään vapaa-ajanmatkoja niin kotimaassa ja lähialueilla kuin kaukomaillakin. Muutamana edellisenä vuonna matkamyyntiin olivat vaikuttaneet kielteisesti monen suositun matkakohteen poliittiset levottomuudet. Tilanteen rauhoittuminen tältä osin oli omalta osaltaan vaikuttamassa koko matkamyynnin suotuisaan kehitykseen vuonna 2018.

Suomen matkatoimistoalan liiton (SMAL) keräämien, pääosin liiton jäsenyrityksiltä saatujen ennakkotietojen mukaan matkatoimistoalan kokonaismyynti ilman alan sisäistä kertautuvaa myyntiä oli vuonna 2018 noin 2 022 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 vastaava luku oli 1 938,3 miljoonaa euroa eli kasvua edellisvuoteen oli 4,3 prosenttia. Erityisesti työperäinen ns. liikematkamyynti sekä sarjatuotantoon perustuva lentopohjaisten matkapakettien myynti kasvoivat selvästi. Merkittävintä kasvu oli vapaa-ajan matkapakettien myynnissä.

Yrityksille ja yhteisöille tapahtuvan liikematkamyynnin sekä tapahtuma-, kokous- ja ryhmämyynnin arvo oli 677,5 miljoonaan euroa, missä oli kasvua noin 3,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Erityisen suurta kasvua nähtiin kokous- ja tapahtuma- sekä ryhmämyynnin osalta.

 Matkapakettien myynnissä reipas kasvu

Lentäen tehtyjä matkapaketteja koskeva tilastointimme perustuu suurelta osin etukäteen suunniteltuun matkanjärjestäjien sarjatuotantoon. Mukana tilastoinnissa ovat myös matkapaketit, jotka matkanjärjestäjä on räätälöinyt asiakkaan toiveiden mukaan tai jotka matkustaja itse on koostanut paketiksi matkanjärjestäjän nettisivujen avulla. Heinäkuussa 2018 voimaan tulleen matkapakettilainsäädännön myötä entistä useampi matkakokonaisuus on paketti. Matkapakettimyynnin kokonaisvolyymin kannalta on oleellista tietää, että lentopohjaisten matkapakettien tilastoinnin ulkopuolelle jäävä matkapakettimyynti on sisällytetty myöhemmin mainittavaan muuhun matkatoimistomyyntiin.

SMALin laatimassa lentäen tehtävien matkapakettien tilastoinnissa mukana olevien matkanjärjestäjien osalta myynti kasvoi vuonna 2018 erityisen vahvasti. Myytyjen matkojen määrä oli reilut 876 000, mikä oli peräti 11,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Tässä tilastoinnissa mukana olevien matkanjärjestäjien liikevaihto oli puolestaan 778,5 miljoonaa euroa, jossa oli nousua edellisvuoteen verrattuna 7,6 prosenttia.

Matkailu on yksi verkkokaupan suurimmista tuoteryhmistä. Lentäen tehdyistä matkapaketeista myytiin vuonna 2018 internetin kautta 76,7 prosenttia. Online-kaupan osuudessa oli pientä kasvua, sillä edellisvuoden vastaava luku oli 75 prosenttia. Liikematkojen online-myynnin osuus euromääräisestä myynnistä laskettuna oli puolestaan 46,7 prosenttia.

Haasteita tilastoinnissa

Muun matkatoimistomyynnin arvosta tai jakaumasta ei ole käytettävissä täsmällistä tietoa. SMAL on kerännyt vuosien varrella jäsenistöltään laajasti tietoja matkatoimistojen erityyppisten matkojen myynnistä. Mukana on ollut bussi- ja/tai laivapakettien sekä erityisteemojen ympärille rakennettujen matkapakettien ohella erillisinä ostetut matkailupalvelut. Muuhun matkatoimistomyyntiin on sisällytetty myös ns. incoming-matkamyynti eli suomalaisten matkatoimistojen koostamat, Suomessa tai sen lähialueilla toteutettavat matkat, jotka on myyty suoraan tai toisen matkanjärjestäjän kautta ulkomaalaisille matkailijoille.

Muun matkatoimistomyynnin arvon arviointi on kuitenkin käynyt viime vuosina haasteelliseksi johtuen lähinnä siitä, että suuret ulkomaalaisomisteiset online-matkatoimistot eivät ole enää fyysisesti läsnä Suomen-markkinoilla eivätkä SMALin sateenvarjon alla. Saatavilla olevien tietojen pohjalta arvio muun matkatoimistomyynnin euromääräisestä arvosta oli vuonna 2018 noin 566 miljoona euroa. Kasvua edellisvuoteen oli reilun prosentin verran.