Urheiluopistoilla merkittävä aluetaloudellinen vaikutus

Satojen miljoonien hyöty sijaintimaakunnille

Suomen urheiluopistojen toiminnalla on selkeä positiivinen vaikutus sijaintimaakuntiensa talouteen ja työllisyyteen. Urheiluopistot edistävät maakuntien taloutta yhteensä noin 226 miljoonalla eurolla, kun otetaan huomioon myös kerrannaisvaikutukset. Valtionavustusten kokonaismäärä urheiluopistoille on viime vuosina ollut hieman alle 40 miljoonaa euroa. Näin ollen urheiluopistojen aluetaloudelliset vaikutukset ovat noin kuusinkertaiset valtionavustuksiin nähden.

Itse valtionavustus tukee maakuntien taloutta noin 0,4–1,1 euron verran lisää jokaista urheiluopistojen toimintaan kohdistettua euroa kohden. Urheiluopistojen työllistävä vaikutus on yhteensä lähes 2 200 henkilötyövuotta. Tämä selviää tuoreesta Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin toteuttamasta tutkimuksesta, jonka päärahoittajana toimi Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Urheiluopistot iso työllistäjä

Itse valtionavustus tukee maakuntien taloutta noin 0,4–1,1 euron verran lisää jokaista urheiluopistojen toimintaan kohdistettua euroa kohden. Urheiluopistojen työllistävä vaikutus on yhteensä lähes 2 200 henkilötyövuotta. Tämä selviää tuoreesta Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin toteuttamasta tutkimuksesta, jonka päärahoittajana toimi Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tutkimuksessa selvitettiin urheiluopistojen nykyiset aluetaloudelliset vaikutukset, minkä lisäksi Kuortaneen Urheiluopiston esimerkin avulla tarkasteltiin tulevaisuuden vaikutuksia. Tutkimuksessa paljastui, että Kuortaneen Urheiluopisto edistää Etelä-Pohjanmaan taloutta noin 22,2 miljoonalla eurolla. Lisäksi Kuortaneen Urheiluopiston vaikutus maakunnan työllisyyteen on noin 231 henkilötyövuotta, yksityiseen kulutukseen 8,5 miljoonaa euroa ja kunnallisverotuloihin 1,5 miljoonaa euroa.

Vaikutukset laajoja

– Urheiluopistot edistävät sijaintimaakuntiensa taloutta 1,4–2,1 kertaisesti liikevaihtoonsa nähden, kun laskelmissa otetaan huomioon myös kerrannaisvaikutukset. Työllisyysvaikutuksetkin kohdistuvat urheiluopistojen toimintaa laajemmin eri aloille. Esimerkiksi majoitus- ja ravitsemistoiminta, kaupan ala sekä rakentaminen hyötyvät urheiluopistojen omien toimialojen kuten koulutuksen lisäksi, kertoo tutkija Susanna Kujala.

Todellisuudessa urheiluopistojen aluetaloudelliset vaikutukset ovat todennäköisesti raportissa esitettyjä suuremmat, koska kaikkia urheiluopistojen vaikutuksia ei voitu määrällisesti mitata ja siten huomioida tarkastelussa. Urheiluopistot vaikuttavat toiminnallaan esimerkiksi alueen imagoon ja houkuttelevuuteen sekä liikuntaa ja hyvinvointia edistämällä ihmisten terveyteen, millä on vaikutusta myös aluetalouteen.

Kuortaneen Urheiluopiston tulevat investoinnit säteilevät laajalle

Kuortaneen Urheiluopiston investointisuunnitelmat ja toiminnan kasvuennusteet vaikuttaisivat toteutuessaan positiivisesti Etelä-Pohjanmaan talouteen, työllisyyteen, työtuloihin sekä yksityiseen kulutukseen. Investoinnit yhdessä toiminnan kasvun kanssa edistäisivät Etelä-Pohjanmaan taloutta yhteensä noin 25 miljoonalla eurolla vuosien 2017 ja 2023 välillä.

– Kuortaneen Urheiluopiston suunniteltujen investointien ja toiminnan kasvuennusteiden aluetaloudellisten vaikutusten tarkastelu osoitti, että urheiluopistojen sijaintimaakunnat voivat selvästi hyötyä urheiluopistojen kasvusta, toteaa tutkija Outi Hakala.