Ulkomaalaisten matkailijoiden rahankäyttö kasvoi viidenneksen

Ulkomaiset matkailijat tekivät vuonna 2017 ennätykselliset 8,3 miljoonaa matkaa Suomeen ja käyttivät lähes 500 miljoonaa euroa enemmän rahaa kuin vuotta aiemmin. Eniten rahaa käyttävät kiinalaiset matkailijat, yli 1 200 euroa vierailua kohden. Kaikkiaan ulkomaiset matkailijat toivat Suomeen viime vuonna 4 miljardia euroa vientiin rinnastettavaa matkailutuloa.

Business Finlandin Visit Finland -yksikön teettämästä matkailijatutkimuksesta selviää, että vuonna 2017 ulkomaiset matkailijat tekivät yhteensä 8,3 miljoonaa matkaa Suomeen, mikä on 13 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016. Venäläisten matkat Suomeen lisääntyivät 17 prosenttia ja kiinalaisten matkat jopa 63 prosenttia. EU-maista matkoja tehtiin 4 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Suomessa yön yli viipyneiden matkailijoiden määrä kasvoi 18 prosenttia edellisvuodesta, kun päivämatkat kasvoivat kuusi prosenttia. Yli puolet kiinalaisten, japanilaisten ja eteläkorealaisten vierailuista on enintään yhden yön vierailuja. Sen sijaan Keski-Euroopassa asuvista matkailijoista yli 80 prosenttia viipyy Suomessa vähintään kaksi yötä. Runsas neljännes kaikista yöpymistä on lomamatkalaisten yöpymisiä.

– Viime vuonna matkailu Suomeen saavutti uuden ennätyksensä, jota siivitti ennennäkemätön kansainvälinen mediahuomio. Pohja kasvulle on luotu vuosikymmenten saatossa kehittämällä laadukasta matkailutarjontaa; laadusta emme voi nytkään kasvun ylläpitämiseksi tinkiä. Matkailijamäärien kasvu tuo mukanaan myös epätoivottuja ilmiöitä ja huippusesonkina meilläkin alkaa kantokyky olla yksittäisissä kohteissa saavutettu. Kehittämällä matkailua vastuullisesti ainutlaatuinen luontomme, kulttuuriympäristöt sekä matkailusta elävät paikallisyhteisöt huomioiden pysymme nousujohteisella mutta kestävällä kasvun uralla, sanoo Business Finlandin Visit Finland -yksikön johtaja Paavo Virkkunen.

Eniten euroja toivat venäläiset ja kiinalaiset

Ulkomailta saapuneet matkailijat käyttivät Suomessa 2,60 miljardia euroa vuonna 2017, mikä on lähes 500 miljoonaa euroa (22 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten rahaa käyttivät venäläiset matkustajat, joita on määrällisesti eniten. Matkailijaa kohden eniten rahaa käyttivät kiinalaiset (1 262 €) venäläisten kulutuksen jäädessä runsaaseen 240 euroon vierailua kohden. Keskimäärin matkailija käyttää Suomessa 318 euroa matkaa kohden, kun ennakkokulut (ennakkoon maksetut majoitukset, autovuokrat, pääsymaksut yms.) lasketaan mukaan.

Matkailusta toimeentuloa ja hyvinvointia Suomeen

Matkailutoimialoilla työskentelee 5,5 prosenttia Suomen työvoimasta, noin 140 000 henkilöä. Matkailu työllistää erityisesti nuoria. Työllistävin ala on ravitsemistoiminta, jolla työskentelee noin puolet matkailutoimialojen työvoimasta.
– Matkailuteollisuudella on iso potentiaali luoda Suomeen toimeentuloa ja hyvinvointia, sillä matkailu on työvoimavaltainen ala ja moni syrjäisempi seutu elää matkailusta. Suomen matkailun suuri haaste on lisätä ympärivuotisuutta. Jos matkailu on sesonkiluonteista, niin kuin sen nyt vielä useilla alueilla on, alue ei kykene tarjoamaan kokoaikaista työtä, houkuttelemaan investointeja ja rakennuttamaan asuntoja työvoimalle. Kehittämällä ympärivuotisuutta palvelutuotannon käyttöaste kasvaa, riskit vähenevät ja myös palvelurakenteet toteutuvat ihan eri tavalla, Virkkunen sanoo.