Teosto tilitti 10,7 miljoonaa säveltäjille, sanoittajille ja kustantajille

Eniten rahaa radiolta ja tv:ltä – 5,65 miljoonaa

Teosto on maksanut joulukuun tilityksen asiakkailleen 12.12.2019. Joulukuun potti oli tänä vuonna kaikkien aikojen suurin, yhteensä 10,7 miljoonaa euroa. Summasta lähes puolet, 5,2 miljoonaa euroa tilitettiin kotimaisille säveltäjille, sanoittajille ja kustantajille. Loput korvauksista tilitettiin ulkomaisille musiikintekijöille, joiden musiikkia on esitetty Suomessa.

Teosto kerää tekijänoikeuskorvaukset sekä kotimaisen että ulkomaisen musiikin julkisesta esittämisestä ja tallentamisesta ja tilittää ne edelleen musiikin oikeudenomistajille. Kaikkiaan tilityksiä sai joulukuussa noin 74 000 oikeudenhaltijaa, joista kotimaisia säveltäjiä, sanoittajia ja kustantajia on 16 600.

Eniten musiikin tekijänoikeuskorvauksia kertyi radiossa ja tv:ssä esitetystä musiikista. Tältä alueelta tuli yli puolet tilityksestä, kaikkiaan 5,65 miljoonaa euroa. Tv:stä ja radiosta maksetut tekijänoikeuskorvaukset ovat pysyneet varsin vakaina viime vuodet.

Eniten kasvoivat suurten konserttien tekijänoikeuskorvaukset, jotka nousivat peräti 60 % kaikkiaan 320 000 euroon. Livemusiikki on viime vuosina kasvattanut suosiotaan ja erilaisia konserttitapahtumia järjestettiin tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla ennätysmäärä. Erityisen vilkasta oli kesäkuussa, jolloin Suomessa konsertoi useita ulkomaisia tähtiä.

Teosto maksaa neljä kertaa vuodessa

Myös ulkomailla esitetyn kotimaisen musiikin tekijänoikeuskorvaukset sekä streaming-palveluiden kuten YouTuben tai Spotifyn tekijänoikeuskorvaukset kasvoivat neljänneksellä. Luvut eivät kuitenkaan ole suoraan verrattavissa viime vuotiseen, koska korvauksia on saatu kerättyä edellisestä vuodesta poikkeavalta ajanjaksolta.

Yksittäisen tekijän tilityksen määrää riippuu siitä, kuinka paljon kappaletta on esitetty ja mikä on hänen osuutensa teokselle tilitettävästä korvauksesta. Keskimääräinen tilitys oli joulukuussa 313 euroa mutta summa vaihtelee muutamasta eurosta useisiin tuhansiin.

Teostolta tilitettävä summa vaihtelee myös sen mukaan, miten kultakin alueelta saadaan korvauksia kerättyä. Teosto on pyrkinyt jatkuvasti nopeuttamaan korvausten keräämistä niin, että ne saataisiin tilitettyä musiikin tekijöille mahdollisimman nopeasti itse esittämisen jälkeen. Osa joulukuun tilityksen korvauksista on koko vuodelta, osa vuoden ensimmäiseltä puoliskolta ja osa vuoden toiselta kvartaalilta.

Teosto maksaa asiakkaanaan oleville säveltäjille, sanoittajille ja kustantajille tilityksiä neljä kertaa vuodessa. Seuraava tilitys maksetaan maaliskuussa 2020.