Tallink-konsernin nettovoitto kasvoi lähes 25 prosenttia

Yhtiö teki parhaan neljännen neljänneksen tuloksensa viiteen vuoteen

Pörssissä tänään julkaistun taloudellisen raportin (tilintarkastamaton) mukaan Tallink-konsernin nettovoitto oli 49,7 miljoonaa euroa vuonna 2019 (40,0 milj. euroa vuonna 2018) ja 5,5 miljoonaa euroa vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä (-1,8 milj. euroa vuonna 2018). Loka-joulukuun tulos oli yhtiön paras vastaavan ajanjakson tulos viiteen vuoteen. Positiivisen tuloksen myötä yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajille maksetaan osinkoa 0,06 euroa osaketta kohti.

Myös Tallink-konsernin tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja (EBITDA) kasvoi vuonna 2019 ja oli 171,1 miljoonaa euroa (142,8 milj. euroa vuonna 2018). Tulos parani, vaikka konsernin liikevaihto pieneni hieman edellisvuoteen verrattuna ja oli 949,1 miljoonaa euroa (949,7 milj. euroa vuonna 2018).

Liikevaihdon 0,6 miljoonan euron lasku johtui pääasiassa yhtiön ydinliiketoiminnan liikevaihdon laskusta seitsemän aluksen telakoinnin ja suunnitellun kunnossapidon seurauksena vuoden alussa. Lisäksi yhtiön operoimien hotellien liikevaihto pieneni, kun niiden määrä laski viidestä neljään vuoden 2018 lopulla.

Yhtiön vuoden 2019 taloudellista tulosta vahvistivat matkustajien ennätysmäärät useana peräkkäisenä kuukautena sekä matkustajamäärien kasvu lähes kaikilla maantieteellisillä alueilla. Toisaalta tulosta heikensivät meriliikenteen kiristyvä kilpailu etenkin Suomen ja Viron välisillä reiteillä sekä odotettua heikommat rahtimarkkinat Euroopan talouden epävarmuustekijöiden ja Suomessa vuoden lopulla järjestettyjen lakkojen seurauksena.

-Tiedotimme tammikuussa, että vuosi 2019 oli ennätyksellinen matkustajamäärien osalta. Myös tuloksemme parani vuoteen 2018 verrattuna haasteista huolimatta. Tämä on osoitus koko Tallink-tiimin valtavasta työpanoksesta. Neljännen neljänneksen tuloksemme parani yli 7 miljoonaa euroa vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vuotemme päättyi hyvissä merkeissä. Emme olisi yltäneet tähän ilman tiimimme vahvaa panosta koko vuoden aikana, sanoo Tallink-konsernin toimitusjohtaja Paavo Nõgene sanoo.

-Vuoden 2019 positiiviseen tulokseen vaikuttivat vahva kulujen hallinta, entistä keskitetympi hankintamenettely, liiketoimintojen optimointi, tiettyjen toimintojen automatisointi, energiatehokkuuteen jo aiemmin tehdyt investoinnit ja alustemme polttoaineenkulutuksen väheneminen sekä monet muut kannattavuuden parannustoimet. Myös polttoaineen hinnan osittainen suojaus liiketoimintamme kannalta erittäin suotuisalle tasolle oli hyvä saavutus ja vahvisti osaltaan koko vuoden tulostamme.

-Positiivista oli, että Suomen ja Viron välisen reitin matkustajamäärät elpyivät ja liikevaihto kasvoi vuoden toisella puoliskolla, kun Viro alensi alkoholin valmisteveroa vuoden 2019 puolivälissä, Paavo Nõgene huomauttaa.