Suomi pesee Ruotsin lentojen täsmällisyydessä

Suomi on tänä vuonna ollut Pohjoismaiden toiseksi täsmällisin lentomaa Norjan jälkeen, käy ilmi lentokorvausyhtiö AirHelpin maakohtaisesta vertailusta. Suomesta syyskuun loppuun mennessä lähteneistä noin 82 000 lennosta alle 22 prosenttia peruttiin tai myöhästyi aikataulusta. Parempaan tulokseen ylsivät vain Latvia, Liettua, Luxemburg, Norja, Slovakia, Bulgaria ja Romania.

Suomen joutuvat myöntämään paremmakseen mm. Ruotsi ja Tanska. Ruotsissa aikatauluongelmia kokee lähes joka neljäs lento, ja Tanskan vastaava luku lähentelee 23:a prosenttia. Myös korvausvelka, joka aiheutuu lentojen myöhästymisistä ja peruuntumisista, on Ruotsissa ja Tanskassa huomattavasti suurempi kuin Suomessa. Suomessa tämän vuoden korvausvelka on toistaiseksi hieman yli 43,6 miljoonaa euroa, kun esimerkiksi Tanskassa se on paisunut yli 124 miljoonaan euroon. Norja pitää korvausvelkatilastossa Pohjoismaiden kärkipaikkaa, mutta se johtuu siitä, että Norjasta myös lennetään huomattavasti eniten Pohjoismaissa.

Korvausvelalla tarkoitetaan laskennallista arvoa, joka saadaan, kun lasketaan yhteen kaikki vakiokorvaukset, joita matkustajat ovat EU:n EC 261 -asetuksen nojalla oikeutettuja saamaan lentoyhtiöltä. Korvausvelvoitteen alaiseksi saatetaan luokitella esimerkiksi perutut tai yli kolmella tunnilla myöhästyneet lennot silloin, kun myöhästymisen ei katsota johtuvan huonon sään kaltaisesta poikkeusolosuhteesta, vaan lentoyhtiön toiminnasta.

Baltian maat parhaita täsmällisyydessä

Suhteellisessa vertailussa erottuvat edukseen Latvia ja Liettua. Latviassa vain noin 12,3 prosenttia ja Liettuassa 13,8 prosenttia lennoista on kärsinyt aikatauluongelmista. Analysoiduista maista heikoimmin on suoriutunut Portugali, jossa yli kolmasosa kaikista lennoista on myöhästynyt tai peruttu kokonaan.

Korvausvelka on kasvanut suurimmaksi Saksassa ja Iso-Britanniassa, joista myös lennetään eniten. Vertailu osoittaa, että vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä matkustajat ovat olleet oikeutettuja yhteensä jopa yli 820 miljoonan euron korvauksiin Saksassa. Summa on yli 500 miljoonaa euroa enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna, mikä selittyy peruttujen lentojen lukumäärän räjähdysmäisellä kasvulla. Niitä on ollut tänä vuonna yli kaksi kertaa enemmän kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla.

-Tänä vuonna saksalaisilla lentokentillä on vallinnut ennennäkemätön kaaos. Ryanair on perunut valtavan määrän lentoja henkilökuntansa lakkoilun takia, minkä lisäksi Air Berlinin konkurssi on vaikuttanut lentomatkailuun Saksassa korostuneena palvelutarpeena. Tämä selittää sen, että nimenomaan Saksa on korvausvelkatilastoinnin kärkipaikalla, analysoi AirHelpin Suomen-maajohtaja Aleksi Seppo.

Lentomatkustajan oikeudet EC 261 -asetuksen mukaisesti

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 (engl. lyhenne EC 261) perusteella lentoyhtiö saattaa olla velvoitettu maksamaan matkustajalle enintään 600 euron vakiokorvauksen. Korvausvelvoite astuu voimaan, jos lento on lentoyhtiön toiminnan takia myöhässä yli kolme tuntia, jos sen peruuntuminen aiheuttaa yli kahden tunnin myöhästymisen kohteeseen tai jos matkustajaa ei ylibuukkauksen takia päästetä lennolle ja saapuminen lopulliseen kohteeseen myöhästyy yli kolme tuntia.

Lentoyhtiön korvausvelvoitteen kuitenkin katsotaan raukeavan, jos häiriön syynä ovat poikkeusolosuhteet. Näihin luetaan esimerkiksi huonot sääolosuhteet tai terveyteen liittyvät hätätilanteet. Jotta EC 261 on sovellettavissa, lähtölentokentän täytyy olla EU-alueella, tai kyseessä olevan lentoyhtiön täytyy olla perustettu EU-alueella. Korvausvelvoite on voimassa kolme vuotta lennon jälkeen.