Suomalaista hyvinvointimatkailua kehitetään kilpailun avulla

Sauna on osa suomalaisten hyvinvointia ja sillä on iso merkitys myös matkailussa.

Kesäkuun alussa käynnistyvässä hyvinvointimatkailukilpailussa etsitään Suomen vetovoimaisinta hyvinvointimatkailun verkostoa. Kilpailun voittaja pääsee osaksi eurooppalaista EDEN (European Destinations of Excellence) -verkostoa, joka edistää nousevien matkailukohteiden näkyvyyttä Euroopassa.

Kilpailun tarkoituksena on löytää suomalaista hyvinvointia ja matkailua uudella tavalla yhdistävä kohde. Kilpailun järjestää Suomessa Business Finlandiin kuuluva Visit Finland sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Euroopan komission aloite

– EDEN-kilpailun tämänvuotinen hyvinvointimatkailun teema istuu loistavasti Suomeen, Visit Finlandin Finrelax-ohjelman aikana kehitetyt tuotekokonaisuudet ovat hyvänä perustana kilpailun verkostoille. Suomen vahvuudet ovat sauna, hyvinvointi luonnosta, perinteiset suomalaiset hoidot, puhdas luonto sekä hiljaisuus ja tila, sanoo kehitysasiantuntija Liisa Renfors Business Finlandin matkailua kehittävästä Visit Finland -yksiköstä.

Kilpailussa on kyse Euroopan komission aloitteesta, jolla halutaan nostaa esiin eurooppalaisen matkailun ominaispiirteitä ja arvoa, sekä kestävän kehityksen mukaista matkailua. Vastaavia EDEN-kilpailuja järjestetään muissakin Euroopan maissa.

– Kilpailuun kannattaa lähteä mukaan. Osallistuminen tuo matkailukohteille näkyvyyttä ja lisää tunnettuutta. Lisäksi kilpailu antaa uusia mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja näkökulmia oman toiminnan kehittämiseen, kannustaa kilpailun koordinaattori Soila Palviainen.

Hyvä verkosto ja huomio kestävään kehitykseen

Kilpailuun osallistumiseen on useampia kriteereitä, joista verkostoituminen eri hyvinvointipalvelutuottajien ja matkailukohteiden kanssa on keskeinen.

– Haluamme nostaa esiin verkostoja, joilla eri palvelut ja tuotteet ovat tasapainossa, kertoo Liisa Renfors.

Matkailukohteessa tulee lisäksi tarjota omaleimaisia matkailukokemuksia ja -elämyksiä, myös erilaisten palveluiden tulee olla helposti saatavilla. Lisäksi kestävä kehitys on tärkeä osa kriteeristöä.

– Kestävän kehityksen mukaiset toimintatavat kertovat matkailukohteen vastuullisuudesta elinkeinoaan ja ympäristöään kohtaan. Siksi niiden toteutuminen on ehtona kilpailuun osallistumiselle, perustelee Soila Palviainen.

EDEN-kilpailu järjestetään Suomessa nyt neljännen kerran. Edellisen kilpailun voitti Fiskarsin käsityöläiskylä vuonna 2017. Teemana oli tuolloin kulttuurimatkailu. Vuonna 2010 teemana oli vesistömatkailu ja voittajaksi valittiin Saimaa Holiday, joka tarjoaa majoituspalveluiden lisäksi vesiluontoon keskittyviä matkailuelämyksiä. Vuonna 2008 aineeton kulttuuriperintö -teemaisen kilpailun voitto meni Wild Taiga -matkailuyhteenliittymälle, joka tarjoaa luonto- ja kulttuurimatkailua Kainuussa.

EDEN-kilpailu lyhyesti:

Suomen kansallinen Euroopan komission aloitteen mukainen EDEN-kilpailu, jossa etsitään suomalaista kulttuurimatkailun kohdetta eurooppalaista matkailua edistävään EDEN-verkostoon.

Kilpailuun osallistujien toivotaan olevan vähintään neljän yrityksen tai organisaation verkostoja, jotka tarjoavat matkailupalveluita sekä hyvinvointiin perustuvia, paikallisia ja elämyksellisiä kokemuksia ja huomioivat toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteet.

Kansallisten kilpailujen voittajat kohtaavat Brysselissä ensi keväänä ja pääsevät näin osaksi eurooppalaista EDEN-verkostoa.

Hakuaika kilpailuun 1.6–15.9.2019.
Kilpailu järjestetään Suomessa neljättä kertaa. Aiempina teemoina ovat olleet aineeton kulttuuriperintö, vesistömatkailu ja kulttuurimatkailu.

Kilpailun järjestää Suomessa Business Finlandiin kuuluva Visit Finland sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Kansallisen kilpailun rahoitukseen osallistuu myös Euroopan Komissio.
EDEN tulee sanoista ”European Destinations of Excellence”.