Saimaan pääsy UNESCOn Global Geopark -verkostoon etenee

Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maakuntien yhteinen Saimaa Geopark-kokonaisuus sai tämän hetkisen tiedon mukaan UNESCOn Global Geopark -statushaussa (UGG) kahden vuoden jatkoajan.

UNESCOn arviointiraportissa todetaan, että kaikki edellytykset UNESCO Global Geopark -statukselle ovat Saimaalla kunnossa ja vaaditut kehitystoimet ovat helposti toteutettavissa. Saimaalla on kaksi vuotta aikaa toteuttaa UNESCOn suosittelemat kehitystoimet päästäkseen kansainvälisen Global Geopark -verkoston jäseneksi.

Jäsenyys kansainvälisessä verkostossa tuo alueelle uusia mahdollisuuksia esimerkiksi luontomatkailuun, koulutukseen ja yritystoimintaan. UNESCOn 21 statusarvioinnissa hyväksyttiin yhdeksän ja hylättiin suoraan kuusi kohdetta. Saimaa Geoparkin ohella jatkovaiheeseen selviytyi kuusi muuta ehdokasaluetta.

Global Geopark -verkostoon kuuluvilta alueilta edellytetään maailmanlaajuisesti erityisiä geologisia arvoja, niiden säilyttämistä ja niihin perustuvan luontomatkailun edistämistä. Uusien geoparkkien hyväksymisen jälkeen UNESCOn Global Geopark -verkostossa on 147 kohdetta 41 maassa. Näistä ainoastaan Rokua Unesco Global Geopark sijaitsee Suomessa.

– Tärkeintä on, että Saimaan alueella on UNESCOn tiukat kriteerit täyttävä ainutlaatuinen geologia ja rikas luonto- sekä kulttuuriperintö. Kaikki muut vaadittavat käytännön asiat pystymme toteuttamaan kahden vuoden kuluessa. Moni arvioinnissa kommentoitu asia on jo vireillä ja työn alla, Saimaa Geopark ry:n toiminnanjohtaja Heli Rautanen toteaa.

UNESCOn Geopark-verkostoon kuuluvat kohteet hyödyntävät alueen geologiaa sekä luonto- ja kulttuuriperintöä lisäämällä alueen toimijoiden ja asukkaiden tietoisuutta muun muassa ilmastonmuutoksesta ja kestävästä kehityksestä. UNESCOn huomioiden mukaan ilmastonmuutoksen vaikutukset tulisikin huomioida paremmin Saimaa Geoparkin toiminnassa.