Parempia työkaluja luontopalvelujen tuottamiseen!

Yrittäjille tukea kestävien palveluiden tuottamiseen

Pohjoismaiden merkitys houkuttavina ja vastuullisina luontomatkailukohteina kasvaa. Nordic Nature Health Hub on suomalais-ruotsalainen hanke, joka tutkii ja mittaa luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksia, sekä kehittää uudenlaisia työkaluja niiden hyödyntämiseksi. Tulevaisuudessa tutkimustietoa voidaan hyödyntää entistä paremmin myös terveydenhuollon piirissä.

– Luonto ja hyvinvointi kulkevat käsi kädessä: luonnon terveysvaikutukset ovat kiistämättömiä ja tieteellisesti todistettu. Tässä hankkeessa tutkimme fyysisiä ja mitattavia luonnon terveysvaikutuksia yhdessä suomalaisten ja ruotsalaisten luontopalveluyrittäjien kanssa. Tieto hyödyntää heitä sekä terveydenhuolto- ja hoivayrittäjiä uusien palveluiden luomisessa, sanoo hankkeen koordinaattori Pia Smeds Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Projektissa luodaan kaikkia luonnossa liikkuvia palveleva työkalupakki, joka sisältää esimerkiksi sovelluksia oman hyvinvoinnin mittaamiseen, luontohyvinvointikohteet kartalla ja koulutusmateriaaleja sekä malleja uudenlaisten luontopalvelutuotteiden kehittämiseen.

– Luonnolla on mittaamatonta arvoa, ja siksi hyödyntäminen tulee tehdä kestävästi ja luontoa ja sen monia arvoja kunnioittaen. Tätä osaamista pyrimme vahvistamaan hankkeessa, sanoo hankkeen projektiasiantuntija, Lena Enlund Centria-ammattikorkeakoulusta.

Hankkeen tekeminen on kohdennettu tuleville ja jo olemassa oleville luontopalveluyrittäjille sekä muille luonnossaliikkujille, jotka haluavat luoda vastuullisia, ympäristöystävällisiä ja kestäviä luontoelämyksiä tai olla osallisina sellaisissa. Mukana olevien yritysten osaamisen avulla kestävä ja arvostava tapa hyödyntää luontoa saadaan siirrettyä laajalle joukolle ihmisiä.

Nordin Nature Health Hub on kolmivuotinen tutkimushanke, jonka 1,48 miljoonan euron rahoitus tulee Euroopan aluekehitysrahaston Botnia-Atlantica –ohjelmasta. Hanketta koordinoi Luonnonvarakeskus, ja mukana ovat Centria-ammattikorkeakoulu, Vaasan yliopisto/Levón-instituutti, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Hushållningsällskapet Norrbotten-Västerbotten, Västerbottens läns landsting, Umeå universitet, Kristinestads Näringslivcentral AB ja Länsstyrelsen Västerbotten.