Pandemia ja Ukrainan sota Tallinkin murheena

Pandemia sekä Ukrainan sota  vaikuttivat vahvasti Tallink-konsernin alkuvuoden tulokseen. Sodan syttyminen on johtanut polttoaineen, ruuan ja hyödykkeiden hintojen voimakkaaseen nousuun sekä matkustajien luottamuksen heikkenemiseen. Tulokseen vaikuttivat myös yhtiön useiden laivojen suunnitellut telakoinnit, joiden lisäksi syksylle 2022 suunniteltuja telakointeja aikaistettiin alkuvuodelle, jotta liikennekatkoksilta vältyttäisiin myöhemmin tänä vuonna.

Konsernin liikevaihto vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä (1.1.-31.3.2022) oli 106,1 miljoonaa euroa, eli kasvua vuoden 2021 ensimmäiseen neljännekseen oli 97,5 prosenttia (53,7 miljoonaa euroa 2021/Q1). Huolimatta matkustajamäärien ja liikevaihdon kasvusta vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, yhtiön tappio vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä oli 40 miljoonaa euroa (nettotappio 34,4 miljoonaa euroa 2021/Q1).

Konsernin tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja (EBITDA) vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä oli -11 miljoonaa euroa (-6,3 miljoonaa euroa 2021/Q1). Vuoden 2021 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna polttoainekustannukset nousivat 17,1 miljoonaa euroa vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä.

Yhtiö päätti aikaistaa myöhemmin vuodelle 2022 suunniteltuja laivojen telakointeja vuoden 2022 alkuun. Suurin osa yhtiön 8,9 miljoonan euron investoinneista vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä käytettiin nimenomaan laivojen huoltoon ja korjaukseen (kokonaisinvestoinnit 4,2 milj. euroa 2021/Q1).

-Ensimmäinen vuosineljännes on aina matalasesonkia, eivätkä pandemiavuodet ole poikenneet tästä. Pandemia ja rajoitukset ovat heikentäneet matalasesongin tulosta entisestään viime vuosien aikana. Lisäksi tänä vuonna Ukrainan sota ja siitä johtuvat hinnankorotukset ja matkustajien heikentynyt luottamus matkustukseen ovat myös olleet merkittäviä tekijöitä, kommentoi Tallink-konsernin toimitusjohtaja Paavo Nõgene.

-Teimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä useita toimenpiteitä, joilla pyrimme minimoimaan tappiot, tästä esimerkkinä muutaman laivan liikennöinnin keskeyttäminen tammi-helmikuussa. Hyödynsimme laivojen seisonta-aikaa tekemällä huolto- ja korjaustöitä, jotta laivat olisivat parhaassa mahdollisessa kunnossa kesäkautta varten. Valmistauduimme alkuvuonna siihen, että kesäsesonki alkaisi huhtikuun lopulla mutta Ukrainan sota ja maailmanlaajuinen turvallisuuskriisi ovat jälleen muuttaneet tilannetta ja ajaneet meidät kaikki haastavaan taloudelliseen tilanteeseen. Näin ollen meidän on vain jatkettava sinnikästä työtä sodan ja kriisin vaikutusten minimoimiseksi, Nõgene jatkaa.

Tallink-konsernin tulos 2021