Mikkelin seudun matkailu ylitti tavoitteet

Mikkelin seudulla rekisteröitiin vuonna 2019 lähes edellisen vuoden verran majoitusvuorokausia, vaikka venäläisten matkailijoiden määrä laski yhä voimakkaasti. Kotimaisten ja muiden kansallisuuksien matkailijoiden kasvu paikkasi venäläisten vähenemistä – suurin kasvu kirjattiin Aasian markkinoilta. Euroissa mitattu majoitusmyynti kasvoi merkittävästi, mikä kertoo, että matkailijat jättivät seudulle aikaisempaa enemmän euroja per henkilö. Myös tilastoinnin ulkopuolelle jäävän AirBnb-majoituksen arvo kasvoi yli 20 %.

Majoituksen tilastointi kattaa vain kohteet, joissa on yli 20 vuodepaikkaa. Merkittävä osa Mikkelin seudun majoituskapasiteetista jää tämän ulkopuolelle, mutta tilastot kertovat kehityksen suunnan. Ennakkotilastojen mukaan Mikkelin seudun rekisteröidyn kapasiteetin majoitusmyynti vuonna 2019 kasvoi 6,8 % (n. 800 000 €) edellisestä vuodesta. Yhteensä myynti oli 12 560 416 €.

Rekisteröityjen majoitusvuorokausien määrä supistui 0,3 % (805 vrk). Tämä selittyy venäläisten yöpymisten 20 % laskulla (5 236 vrk). Kotimaisten matkailijoiden majoitusvuorokaudet kasvoivat 1,0 % (2 039 vrk) ja muiden ulkomaisten kuin venäläisten 7,1 % (2 392 vrk). Aasian markkinoilla kasvu oli jopa 166 %, ja yöpymisiä kirjattiin yhteensä 7 920. Saksalaisten määrä kasvoi 15,2 % ja majoitusvuorokausia kertyi 5 999. AirBnb-majoituksen arvo kasvoi lähes 22 % noin 1,6 miljoonaan euroon, mikä vastaa noin 15 000 majoitusvuorokautta.

Monia saavutuksia matkailun kehittämisessä

Mikkelin seudun matkailua ja vapaa-aikaa edistettiin monipuolisesti kehittämisohjelman mukaisesti. Vuonna 2019 laadittiin Anttolan luonnonkeskuksen ja Astuvansalmen Kalliotaidekeskuksen erillinen kehittämisohjelma yhteistyössä alueen asukkaiden, yritysten ja yhdistysten kanssa. Ohjelmaan perustuva kehittämishankehakemus jätetään Etelä-Savon maakuntaliittoon 14.2.2020 ja toivotun myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen työt aloitetaan välittömästi. Tavoitteena on saada molempiin kohteisiin toimintaa jo tulevana kesänä.

Etelä-Savo monipaikkaisen asumisen edelläkävijäksi -hanke sai rahoituksen syksyllä 2019, ja meillä tärkeä vapaa-ajan asumisen kehittämistyö jatkuu maakunnallisena yhteistyönä. Hankkeessa haetaan ratkaisuja vahvistaa maakunnan elinvoimaa vapaa-ajan asumisena ilmenevän monipaikkaisen asumisen avulla ja edistetään kestävää mökkeilyä. Jo brändituotteeksi muodostunut vapaa-ajan asumisen Laiturilla-lifestylelehti ilmestyy huhtikuun 2020 alussa, ja vapaa-ajan asumisesta viestitään myös laiturilla.fi-sivustolla ja Facebookissa.

Mikkelin Kaihun alueen monipuolinen tarjonta koottiin Saimaa Central Park -sivustolle, www.saimaacentralpark.fi. Alueen kehitystyö jatkuu ja tavoitteena on vetovoimainen keskuspuisto, joka palvelee paikallisia asukkaita, vapaa-ajan asukkaita ja matkailijoita elämys-, harrastus- ja hyvinvointikeskittymänä keskellä kaupunkia.