Meriteollisuuden pioneeritapahtuma Breaking Waves

Breaking Waves järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Kuva: Julius Kontinen

Alan kovimmat ammattilaiset tulossa Helsinkiin

Breaking Waves 2018 -konferenssi järjestetään Helsingissä 3.–4. joulukuuta. Tapahtuman tavoitteena on taata Euroopan meriklusterin kilpailukyky globaaleilla markkinoilla myös tulevaisuudessa. Breaking Waves 2018 on osa kansainvälistä teknologia- ja kasvuyritystapahtuma Slushia.
Breaking Waves on tänä vuonna ensimmäistä kertaa järjestettävä konferenssi, joka on suunnattu merenkulun ammattilaisille laivanrakennuksesta teknologiaosaajiin, varustamoista satamiin ja päätöksentekijöihin. Pyrkimyksenä on kehittää merenkulusta vastuullisempaa ja kustannustehokkaampaa, sekä parantaa alan turvallisuutta ja prosessien sujuvuutta.

-Tapahtuman tavoitteena on synnyttää aktiivista keskustelua toimialan sisällä, mutta tuoda mukaan myös uusia ideoita alan ulkopuolelta. Breaking Waves järjestetään osana teknologiatapahtuma Slushia, joka toivottavasti tarjoaa ideoita myös muiden IT- ja teknologia-alojen hyödyntämiseen meriklusterin kehittämisessä, kertoo Suomen Varustamot Ry:n toimitusjohtaja Tiina Tuurnala.

Kaksipäivänen konferenssi koostuu kutsuvieraille 3.12. järjestettävästä Think Tank -keskustelutilaisuudesta ja 4.12. pidettävästä seminaarista. Think Tank -tilaisuudessa alan vaikutusvaltaisimmat toimijat määrittävät yhdessä Euroopan meriklusterin tulevaisuuden haasteet ja tavoitteet. Paikalle on kutsuttu muun muassa merkittävien satamien sekä varustamoiden edustajia, Euroopan komission päätöksentekijöitä sekä alan pioneeriyritysten, kuten Wärtsilän, ABB:n ja Rolls Roycen edustajia.

Seminaaripäivänä esitellään Think Tankissa määritellyt haasteet ja tavoitteet, jonka lisäksi ratkaisuja etsitään muun muassa startup-kiihdyttämön sekä erilaisten konkreettisten esimerkkien kautta. Alan merkittävät vaikuttajat kuten, Wärtsilän konsernijohtaja Jaakko Eskola, DG Moven Magda Kopczynska, Karin Orsel MF Shippingiltä ja Hampurin sataman toimitusjohtaja Jens Meier keskustelevat paneelissa Euroopan meriklusterin kehittämisestä ja kilpailukyvystä.

 

Kansainvälinen meriteollisuus ja merenkulku ovat suuressa murroksessa. Tiukentuva ympäristölainsäädäntö, palveluketjujen murros sekä automaatio ja digitalisaatio tulevat muuttamaan merenkulkua ennennäkemättömällä tavalla. Muutosten myötä tarve tiiviimmälle yhteistyölle Euroopassa kasvaa, jotta alueen kilpailukyky pystytään turvaamaan myös tulevaisuudessa.

Suomalainen osaaminen alalla on esimerkillistä: Helsingin Satama on Euroopan vilkkain matkustajasatama ja suomalainen meriklusteri on kansainvälisestikin tunnettu edelläkävijä meriteknologian kehityksessä. Näin ollen Helsingin avainrooli asiantuntijoiden yhdistämisessä on merkittävä näytönpaikka myös paikallisille toimijoille.

-Suomen meriklusterin menestystarinat kumpuavat monipuolisuudesta ja toimivasta synergiasta. Meillä on matkustaja- ja rahtivarustamoja, erikoisvarustamoja, meriteollisuutta telakoista startup-yrityksiin sekä satamat ja satamaoperaattorit. Digitalisaatio, arktinen osaaminen ja ympäristöpuolen innovaatiot ovat suurimpia vahvuuksiamme, ja juuri ne muuttavat alaa hurjasti. Breaking Waves 2018 mahdollistaa laajemman dialogin eri toimijoiden välillä sekä yhteistyön, joka edesauttaa kilpailukyvyn jatkuvuutta, Tuurnala jatkaa.

Suomalaiset yritykset ovat innokkaana lähteneet mukaan toteuttamaan Breaking Waves -tapahtumakokonaisuutta ja sitä kautta Euroopan meriklusterin yhteistä kehitystyötä. Konferenssin mahdollistavina kumppaneina on monipuolinen kattaus suomalaisia yrityksiä. Wärtsilä näkee yhteistyössä ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää globaalia meriteollisuutta sekä loistavana tilaisuutena tuoda suomalaista osaamista kansainvälisten ammattilaisten tietoisuuteen.

-On upea, että Suomessa ja Helsingissä on lähdetty avaamaan väylää tulevaisuuden merenkulkuun. Vaikka ihmisten ja tavaroiden kuljettaminen on jo kustannustehokkainta ja ympäristöystävällisintä meriteitse, alalla on yhä valtava potentiaali tehokkuuden parantamiseen ja päästöjen vähentämiseen. Toimialalle on elintärkeää luoda yhteinen tahtotila ja tehdä yhteistyötä laajemmin. Älykkään ekosysteemin luominen edellyttää sitoutumista sekä meriteollisuuden toimijoilta että alan ulkopuolelta, kuten kaupungeilta ja start-upeilta. Juuri tätä yhteistyötä tukeaksemme me Wärtsilässä olemme käynnistäneet ”An Oceanic Awakening” -aloitteen, jolla inspiroimme toimijoita rakentamaan kanssamme integroitua, tehokasta ja ekologista toimintaympäristöä meri- ja energiateollisuuteen, kommentoi Wärtsilän konsernijohtaja Jaakko Eskola.