Merenkulkuala panostaa päästöjen vähentämiseen

Merikuljetus on ympäristöystävällisin kuljetusmuoto erityisesti suurten tavaramäärien kuljetuksessa

Merenkulkuala panostaa maailmanlaajuisesti vähäpäästöiseen merenkulkuun.

Merenkulkujärjestö IMO päätti huhtikuussa 2018, että kansainvälisten merikuljetusten hiilidioksidipäästöjä vähennetään vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja 70 prosenttia vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoden 2008 tasoon.
Samalla päätettiin, että merikuljetusten vuotuista kasvihuonekaasujen kokonaispäästömäärää – liikennemäärien kasvusta huolimatta – pienennetään vähintään 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Tämän jälkeen jatketaan toimia hiilidioksidipäästöjen asteittaiseen täydelliseen poistamiseen meriliikenteessä.
Suomen meriklusteri on edelläkävijä

Suomi on täysin riippuvainen merikuljetusten toimivuudesta kaikissa oloissa. Lähes 90 prosenttia Suomen ulkomaankaupasta kulkee meritse.

– Suomen meriklusteri on ympäristöasioissa globaali edelläkävijä. Klusteriyhteistyömme on kokonaisuudessaan poikkeuksellisen avointa, myös viranomaisten kanssa, mikä on Suomen erityispiirre, Suomen Varustamot ry:n toimitusjohtaja Tiina Tuurnala toteaa.

Suomalaiset varustamot ovat jo nyt maailman kärkeä ja pioneereja vähäpäästöisten ja energiatehokkuutta lisäävien teknologioiden käyttöönotossa. Uusien teknologioiden hyödyntäminen ja aluskannan uudistaminen onkin tehokkain keino päästöjen pudottamiseen.

– Olemme eturintamassa myös digitalisaation hyödyntämisessä. Esimerkiksi reittien ja logististen ketjujen optimoinnilla on suuret mahdollisuudet päästöjen merkittävään vähennykseen, vieläpä suhteellisen nopeasti.

– Ilmastonmuutos haastaa meriklusterinkin, ja ala tekee kaikkensa päästöjen vähentämiseksi, Tuurnala sanoo.

Teksti: Jari Peltoranta