Matkustaja, tiedä oikeutesi

10 asiaa, jotka lomalennolla kannattaa muistaa

Joululomat ovat tänä vuonna ennätyspitkät, mikä kannustaa monia lähtemään ulkomaille juuri tuolloin. Jotta mahdollisimman harvan loma menisi pilalle epäonnistuneiden lentojärjestelyjen takia, lentokorvausyritys AirHelp on koostanut muistilistan matkustajan oikeuksista. Alla on lentomatkustamisen kymmenen käskyä, jotka kannattaa pitää mielessä vilkkaan reissusesongin alkaessa.

1: Älä tule heitteille jätetyksi / Oikeus huolenpitoon

Moni matkustaja ei tiedä, että he ovat oikeutettuja tiettyihin palveluihin lennon myöhästyessä merkittävästi. Jos lentokone odottelee asfaltilla lähtölupaa yli kaksi tuntia, henkilökunnan tulee tarjota koneessa oleville matkustajille vettä ja ilmastoinnin. Jos matkanteko seisahtuu heti alkuunsa yli viisi tuntia, matkustajalla on laillinen oikeus vaatia koneesta pois nousua ja palaamista lähtöportille. Tapauksissa, joissa odotuspaikkana on lentokoneen sijasta lähtöaula, lentoyhtiön tulee tarjota matkustajalle aterian, juotavaa ja pääsyn televiestintäpalvelujen äärelle viivästyksen venyessä yli kahden tunnin.

2: Nuku hyvin / Oikeus hotelliin

Jos lennon viivästyminen aiheuttaa sen, että matkustajan täytyisi pysyä lähtölentokentällä yön yli, lentoyhtiön tulee järjestää hänelle asiaankuuluva hotellimajoitus sekä kuljetus sinne. Matkustajalla on oikeus hotellimajoitukseen silloinkin, kun lennon myöhästyminen ei ole lentoyhtiön syytä.

3: Vaadi omaisuutesi kunnioittamista / Matkatavaroihin liittyvät oikeudet

Montrealin yleissopimus takaa matkustajalle oikeuden korvauksiin tapauksissa, joissa matkatavarat on hukattu, ne ovat vaurioituneet tai niiden toimittaminen on viivästynyt.

Saadakseen lainmukaisen korvauksen matkustajan tulee raportoida tapahtunut määränpäälentokentän palvelutiskillä jo ennen kuin poistuu kentältä. Hakijan täytyy lisäksi varmistaa, että hän tekee korvaushakemuksen annetun määräajan puitteissa. Näin todellakin kannattaa tehdä, sillä AirHelpin tekemän tutkimuksen mukaan 66% niistä eurooppalaisista, jotka hakivat korvauksia matkatavaraongelmien seurauksena, myös sai hyvityksen.

4: Pidä pikkulemmikki lähelläsi / Lemmikkisi oikeudet

Koneen henkilökunta ei voi pakottaa matkustajaa sijoittamaan lemmikkiään istuinten yläpuolella olevalle matkatavarahyllylle. Isommat lemmikit ja vaaralliset eläimet toki täytyy luovuttaa kuljetettaviksi ruumassa, mutta pienikokoisen lemmikin saa ottaa mukaansa ”käsimatkatavarana”.

Säännöt määräävät alle kahdeksan kilon eläimet kuljetettavaksi edessä olevan istuimen alla, ja eläin tulee pitää koko koneessa olon ajan suljettuna kuljetuslaatikkoon tai -laukkuun.

5: Vaadi korvaus kivusta / Loukkaantumisiin liittyvät oikeudet

Jos loukkaannut fyysisesti ollessasi lentokoneessa, voit olla oikeutettu rahalliseen korvaukseen. Enimmäissumma oli ennen rajoitettu noin 7 300 euroon, mutta Montrealin yleissopimukseen tehdyn muutoksen ansiosta matkustajan on nyt mahdollista saada jopa yli 120 000 euron korvaukset.

6: Pelasta kanssamatkustaja / Oikeus toisen auttamiseen

Matkustajalla on oikeus hädässä olevan auttamiseen, vaikka hän ei olisikaan ammatiltaan lääkäri. Kanssaihmistä lentokoneessa auttavan matkustajan toimet ovat vakuutuksen kattamia siten, ettei hän epäonnistuessaankaan tule syytetyksi esimerkiksi kuolemantuottamuksesta.

7: Älä jää nalliksi kalliolle / Oikeutesi silloin, kun koneeseen nousu evätään

Ilmailualalla vallitseva yleinen käytäntö on myydä lennoille enemmän lippuja kuin mitä istumapaikkoja on lukumäärällisesti. Tämän seuraus on, että joskus matkustajalta evätään lupa nousta lennolle, vaikka tämä olisi saapunut lähtöselvitykseen ajallaan. Lentoyhtiö saattaa tarjota hyvitykseksi esimerkiksi ruokakuponkeja, mutta näitä ei kannata missään nimessä ottaa vastaan. Kuluttaja-asetus EC 261:n mukaan matkustaja on tällöin oikeutettu välittömästi 250–600 euron suuruiseen korvaukseen, minkä lisäksi lentoyhtiön täytyy hoitaa hänelle korvaava lento määränpäähän tai hyvittää hänelle alkuperäisen lipun hinnan.

8: Älä hyväksy epäoikeudenmukaisuutta / Oikeus matkustamiseen

Ellei lentokone ole fyysisesti liian ahdas esimerkiksi pyörätuolille, lentoyhtiö ei voi kieltää koneeseen nousua matkustajan liikuntarajoitteisuuteen vetoamalla. Lentoyhtiö on vastuussa palvelun sopivuuden tarkistamisesta jo lipun varausvaiheessa. Kaikki eurooppalaiset lentoyhtiöt ovat alisteisia eurooppalaiselle laille, jonka mukaan niiden täytyy varmistaa kaikille matkustajille samat oikeudet riippumatta siitä, onko näillä liikkumista rajoittavaa vammaa vai ei.

9: Älä suostu vaiennettavaksi / Oikeus valituksen tekemiseen

Lentomatkustuksen merkittävästä yleistymisestä huolimatta harva matkustaja jättää valituksen tai hakee korvauksia kokemastaan vaivasta. Isoin syy tähän on, että maailmanlaajuisesti 87% lentomatkustajista ei tiedä oikeuksistaan. Vaikka korvauksen saamisen ehdot eivät täyttyisi, matkustajalla on aina oikeus jättää valitus lentoyhtiön mokatessa.

10: Älä jää tyhjin käsin / Oikeus korvauksiin

EC 261 -asetuksen perusteella lentoyhtiö saattaa olla velvoitettu maksamaan matkustajalle enintään 600 euron vakiokorvauksen. Korvausvelvoite astuu voimaan, jos lento on lentoyhtiön toiminnan takia myöhässä yli kolme tuntia, jos sen peruuntuminen aiheuttaa yli kahden tunnin myöhästymisen kohteeseen tai jos matkustajaa ei ylibuukkauksen takia päästetä lennolle ja saapuminen lopulliseen kohteeseen myöhästyy yli kolme tuntia. Jotta asetus on sovellettavissa, lähtölentokentän täytyy olla EU-alueella, tai kyseessä olevan lentoyhtiön täytyy olla perustettu EU-alueella. Korvausvelvoite on voimassa kolme vuotta lennon jälkeen.

Oikeutensa korvauksiin voi tarkistaa AirHelpin kotisivuilta tai Boarding Pass Scanner -sovelluksella. Sen avulla voi ladata kuvan omasta tarkastuskortistaan ohjelmiston arvioitavaksi, minkä jälkeen sovellus osaa kertoa, onko matkustaja oikeutettu korvauksiin.