Matkakohteen paikallinen ruoka maistuu suomalaisille

Momondon tutkimuksen mukaan suomalaiset nauttivat suurimman osan loman aikaisista aterioistaan paikallista ruokaa – 67 prosenttia suomalaisvastaajista nimesi paikalliset ravintolat mieluisimmaksi ruokailupaikakseen lomalla. Kaikista kyselyyn vastaajista hieman harvempi, 60 prosenttia, valitsee mieluiten ruokapaikakseen paikallista ruokaa tarjoilevan ravintolan. Kansainvälisessä vertailussa suomalaiset erottuvat muiden maiden vastaajista myös mieltymyksessään katuruokaan: 33 prosenttia suomalaisista etsii lomalla katuruokaa tarjoilevia ruokapaikkoja, kun kansainvälisesti niin kertoo tekevänsä keskimäärin 25 prosenttia vastaajista.

-Suomalaiset ovat matkaillessaan ehkä yllättävänkin kokeilunhaluisia. Hotellin ravintola ja valmiiksi tuttua ruokaa tarjoavat ravintolat ovat suomalaisille matkailijoille harvinaisempi valinta kuin kansainvälisille matkailijoille keskimäärin. Suomalaisista alle puolet valitsee hotellin ravintolan tai heille tuttua ruokaa tarjoavan ruokapaikan, kun taas kansainvälisessä vertailussa keskimäärin näin tekee lähes kaksi kolmesta, kertoo momondon Pohjoismaiden PR-päällikkö Kalimaya Krabbe.

Suomalaisten ruokamieltymyksissä on kuitenkin eroja eri ikäryhmien välillä. Alle 35-vuotiaat suosivat katuruokaa ja tuttuja ruokavaihtoehtoja useammin kuin yli 35-vuotiaat, ja yli 35-vuotiaat taas etsivät useammin paikallisia ravintoloita.

Nuoret halukkaampia maksamaan ruoasta enemmän loman aikana

Suomalaisista alle 22-vuotiaiden enemmistö (57 %) on selvästi halukkainta maksamaan lomalla ruokailuista enemmän kuin kotona. Yli 55-vuotiaista vastaajista puolestaan 42 prosenttia kertoo olevansa halukkaita tähän. Kaikkia ikäryhmiä tarkastellessa suomalaiset (49 %) ovat keskimäärin selvästi kansainvälisiä matkailijoita (62 %) haluttomampia maksamaan loman aikaisista ruokailuista enemmän kuin kotona.

Valtaosa suomalaisista (65 %) löytää mieleisensä ravintolan kaduilla harhailemalla, ja vain kolmannes (33 %) hyödyntää netissä olevia arvosteluja lähialueen ravintoloista. Suomalaiset ovat myös kansainvälistä keskiarvoa haluttomampia kysymään suosituksia ravintoloista paikallisilta tai hotellin henkilökunnalta: suomalaisista vain 44 prosenttia kysyy neuvoa, kun vastaava luku kansainvälisten matkailijoiden keskuudessa on jopa 69 prosenttia.

Valtaosalle suomalaisista (60 %) matkakohteessa tarjolla oleva ruoka vaikuttaa kohteen valintaan.

TIETOA TUTKIMUKSESTA:

Lento- ja hotellihakukone momondo toteutti kansainvälisen kyselyn ihmisten matkailutottumuksista ja matkailun trendeistä online-tutkimuksena Cint-paneelin kautta. Kysely toteutettiin 9.–17. tammikuuta 2018, ja siihen osallistui 1015 iältään 18–65-vuotiasta suomalaista. Kysely on maantieteellisesti sekä ikä- ja sukupuolijakaumaltaan väestöedustava. Suomen lisäksi kysely toteutettiin 26 muussa maassa: Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Ranskassa, Iso-Britanniassa, Italiassa, Hollannissa, Belgiassa, Espanjassa, Portugalissa, Puolassa, Romaniassa, Turkissa, Venäjällä, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Brasiliassa, Kiinassa ja Australiassa.