MaRa kansliapäällikölle – ravintoloiden sulkemiselle ei ole oikeudellisia perusteita

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa torjuu tiukasti STM:n kansliapäällikkö Kirsti Varhilan MTV:lle antaman lausunnon, jonka mukaan hallitus pohtii ravintoloiden sulkemista.

MaRa korostaa, että sen jäsenravintolat ovat estäneet koronaviruksen leviämistä tehokkaalla omavalvonnalla. Tämä käy ilmi 18.11.2020 julkistetusta Hybridistrategian seuranta -tilannearvioraportista, jossa todetaan, että ravitsemisliikkeisiin on liitetty vain yksittäisiä tartuntoja. Raportissa todetaan myös, että ravitsemisliikkeissä on tapahtunut vain yksittäisiä joukkoaltistumisia. Jos yksittäinen ravintola ei noudata koroviruksen estämiseksi säädettyä lainsäädäntöä, aluehallintovirastojen tulee käyttää oikeuttaan sulkea ravintola enintään kuukaudeksi.

Ravintoloille on asetettu tartuntatautilaissa velvollisuuksia korostettuun hygieniaan ja turvallisuuteen koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Lisäksi valtioneuvosto on rajoittanut ravintoloiden anniskelua, aukioloa ja käytettävissä olevia asiakaspaikkoja alueilla, jotka ovat kiihtymis- ja leviämisvaiheessa. MaRa on laatinut jäsenravintoloilleen omavalvontaohjeen, jonka perusteella ravintolat ovat laatineet omavalvontansa.

Virheellinen kuva ravintoloiden toiminnasta

– Jäsenravintolat ovat tehneet vaikuttavaa omavalvontaa, minkä vuoksi koronavirus ei ole levinnyt ravintoloista. Myös joukkoaltistumisia on vähän, ja nekin ovat vain harvoin johtaneet tartuntoihin, mikä on osoituksena toimivasta omavalvonnasta. Julkisuudessa on käsitelty muutamien yöravintolayritysten toimintaa, ja niiden toiminnan perusteella on luotu virheellinen kuva ravintola-alan toiminnasta. Jos aluehallintovirastot toteavat tarkastuksissaan, että jokin ravintola ei noudata viruksen leviämisen estämiseksi säädettyä lainsäädäntöä, kehotan viranomaisia käyttämään oikeuttaan sulkea ravintola enintään kuukaudeksi. Tämä on paljon oikeudenmukaisempaa kuin kohdistaa vielä ankarampia rajoitustoimia kaikkiin yli 10 000 ravintolayritykseen ja niiden 77 000 työntekijään, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.

Sulkeminen erittäin järeä toimi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on todennut korona-ajan lainsäädäntöä käsitellessään, että rajoitustoimien tulee olla oikeasuhtaisia ja välttämättömiä tavoitteiden saavuttamiseksi.

– Ravintoloiden sulkeminen on erittäin järeä toimi. Se puuttuu perustuslailla turvattuihin elinkeinovapauteen, omaisuudensuojaan ja työntekijöiden oikeuteen työhön. Kun Hybridistrategian seuranta -tilannearvioraportti osoittaa kiistattomasti sen, että ravintoloihin on voitu liittää vain yksittäisiä tartuntoja, on selvää, ettei koko ravintolatoimialan sulkeminen ole perustuslain mukaista. Koronaviruksen torjuminen edellyttää kuitenkin sitä, että jokainen ravintolayritys ja asiakas toimivat vastuullisesti ja noudattavat lainsäädäntöä, Lappi sanoo.
Ravintolat velkojien armoille

Ravintoloiden ja niiden työntekijöiden asema on muutenkin tukala pitkään jatkuneiden rajoitustoimien, asiakkaiden varovaisuuden ja heikosti sujuneen pikkujoulukauden vuoksi.

– Noin 60 prosentilla pikkujouluja järjestäneistä ruokaravintolaravintoloista, pubeista ja yökerhoista pikkujoulumyynti aleni vähintään 80 prosentilla. Ruokaravintoloista 20 prosenttia sekä pubeista ja yökerhoista 28 prosenttia arvioi olevansa konkurssiuhan alla toukokuussa. Tammi- ja helmikuu tulevat olemaan ravintoloille erittäin vaikeita ilman uusia rajoitustoimiakin. Kun konkurssilain velallisia suojaava säännös muuttuu helmikuun alussa, useat matkailu- ja ravintola-alan yritykset joutuvat velkojien armoille. Tähän tilanteeseen ravintoloiden sulkeminen sopisi erittäin huonosti, Lappi sanoo.

Lue lisää MaRan jäsenyritysten vaikeasta tilanteesta tästä linkistä