Linja-autolla matkustaminen koetaan vastuulliseksi

Linja-autolla Suomalaiset ovat valmiita liikkumaan jatkossakin. Tämä käy ilmi Linja-autoliiton teettämästä kansalaiskyselystä. Linja-autolla matkustaminen koetaan turvalliseksi.

Linja-autoyritykset ovat korona-aikana tehneet lukuisia toimenpiteitä, jotta matkustaminen olisi turvallista. Linja-autoliiton teettämän kyselytutkimuksen perusteella myös
suomalaiset ovat valmiita panostamaan terveysturvalliseen matkustamiseen.

Matkustajat ovat valmiita jatkamaan vastuullista käytöstä busseilla matkustettaessa myös
korona-ajan jälkeen. Kyselyyn vastanneista 61 % kertoo, että he tulevat korona-ajan jälkeen busseilla matkustaessaan panostamaan käsihygieniaan enemmän kuin aikana ennen koronaa. Yli
puolet (59 %) vastanneista tulee jättämään  matkustamisen väliin tuntiessaan itsensä sairaaksi myös korona-ajan jälkeen.

Vajaa kolmannes vastaajista (31 %) ei tule matkustamaan busseilla ennen, kun on saanut rokotuksen koronavirusta vastaan, ja 29 % tulee käyttämään kasvomaskia korona-ajan jälkeenkin matkustaessaan joukkoliikenteessä.

Kansalaiset eivät pelkää linja-autolla matkustamista

Kyselyn perusteella  matkustaminen on vähentynyt ennen kaikkea siksi, että matkustaminen ylipäänsä ja erityisesti vapaa-ajan matkustaminen on vähentynyt koronapandemian seurauksena. Kyselyssä ei noussut esiin sellaisia tuloksia, joiden perusteella voisi sanoa, että kansalaiset pelkäisivät nimenomaan linja-autolla matkustamista.

Kun vastaajilta kysyttiin avoimella kysymyksellä mitä pelkoja tai ennakkoluuloja linja-autoliikennettä kohtaan heille on koronatilanteen johdosta jäänyt, enemmistö (53 %) kommentin antaneista näki, ettei
heille ole koronatilanteen johdosta jäänyt pelkoja tai ennakkoluuloja linja-autoliikennettä kohtaan.

Linja-autolla halutaan matkustaa jatkossakin

Kyselystä ilmenee, että ihmiset haluavat jatkossakin matkustaa laajamittaisesti linja-autoilla. Linjaautoja käytetään kyselyn mukaan kaupunkiliikenteessä erityisesti ostos- ja vapaa-ajanmatkoihin
sekä työmatkoihin. Linja-autojen kauko- ja tilausliikennettä taas käytetään ennen kaikkea
kotimaan matkailuun sekä ostos- ja vapaa-ajanmatkoihin. Kyselyn tulokset osoittavat, että suuri
osa kansalaisista haluaisi, että matkustusrajoituksia kevennettäisiin.

Lue lisää matkustamisen turvallisuudesta.