Lapland Hotels ja Lapland Safaris aloittavat yt-neuvottelun

Yt-neuvottelun piirissä ovat kaikki North European Invest Oy:n yhtiöt

Koronavirukseen liittyvät kotimaiset matkustusrajoitukset ja muut rajoitukset vaikuttavat
edelleen voimakkaasti sekä kansainväliseen vapaa-ajan matkailuun että työperäiseen
matkustamiseen. Tilanteen johdosta North European Invest Oy aloittaa omistamissaan
matkailuyhtiöissä koko henkilökuntaa koskevat yt-neuvottelut.

Kansainvälinen matkustaminen tulee vähenemään tulevana talvikautena merkittävästi. Lähiviikot
ovat kriittisiä, ja erityisesti päätökset kansainvälisen matkustuksen ehdoista ja edellytyksistä sekä
liikematkustamisesta tulevat vaikuttamaan yritysten toiminnan laajuuteen ja selviytymiseen.

-Konsernimme liikevaihdosta noin 75 % pohjautuu kansainvälisiin asiakkaisiin. Tässä tilanteessa
joudumme erittäin pahoilla mielin käynnistämään yt-neuvottelun reagoidaksemme heikkenevään
tilanteeseen. Yt-neuvottelun kohteena on koko vakituinen henkilöstömme kaikissa North European
Investin omistamissa matkailuyhtiöissä, joista tunnetuimmat ovat Lapland Hotels, Lapland Safaris
sekä hiihtokeskusyhtiöt, yhteensä 342 henkilöä, Nort European Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Soini,sanoo

-Tilanne ja neuvottelujen tulokset vaikuttavat myös noin 1400:aan normaalisti palkattavaan matkailualan kausityöntekijään. Tämän lisäksiautotestauksen 300 kausityöntekijän kohtalo muissa yhtiöissämme riippuu eurooppalaisten asiakkaidemme työntekijöiden maahantulon edellytyksistä. Väistämättä heijastusvaikutuksia tulee myös noin 300 kumppaniverkostomme yrityksiin.

Yhteistoimintaneuvottelut tulevat kestämään vähintään 6 viikkoa ja neuvottelut on saatettava
loppuun ennen talvisesongin alkua. Kriisitilanteen pitkittymisen johdosta mahdollisiksi
toimenpidevaihtoehdoiksi tulevat lomautusten lisäksi toimenkuvamuutokset, osa-aikaistamiset sekä
irtisanomiset. Tarvittavien toimenpiteiden laajuus selviää yt-menettelyn myötä sekä tulevan
talvikauden tilannekuvan tarkentuessa lähiviikkojen aikana.

www.laplandhotels.com