Lapissa laadittiin eettinen ohjeistus av-alan tuotannoille

House of Laplandissa toimiva Lapin elokuvakomissio on laatinut tuotannoille suunnatun eettisen ohjeistuksen. Code of Conduct ohjeistaa elokuva- ja TV-tuotantoja vastuullisiin toimintatapoihin luonnon, kulttuurin ja turvallisuuden näkökulmista. Suomessa ohjeistus on ensimmäinen laatuaan ja sejulkistettiin perjantaina 9.11. Green Production -seminaarissa Helsingissä.

Ohjeistukselle on tarvetta, koska yhä useampi elokuva- ja TV-tuotanto päätyy kuvaamaan Lappiin. Vuoden 2018 aikana Lapissa on kuvattu viittä pitkää elokuvaa ja yhtä draamasarjaa. Tuotannot tuovat alueelle suoria tuloja ja merkittävää kansainvälistä näkyvyyttä, ja ovat alueelle tervetulleita. Suomessa lanseeratun av-alan kannustimen vuoksi alalle odotetaan voimakasta kasvua myös tulevaisuudessa.

Ohjeistuksella varmistetaan kestävät toimintatavat

Itse tuotantoprosessin vaikutusten lisäksi huomiota halutaan kiinnittää siihen, mitä tuotannoissa kuvataan. Esimerkiksi paikalliskulttuurin ja alkuperäiskansan kuvaamisessa sekä herkkien luontokohteiden esittämisessä toivotaan hyvää harkintaa. Lisäksi tuotantoryhmille annetaan ohjeita ja vinkkejä mm. turvallisuuteen ja sääilmiöihin liittyen.

-Tuotannoilla on halu toimia vastuullisesti. Tuotantomäärien kasvaessa konkreettinen ohjeistus helpottaa sekä meidän että tuotantoyhtiöiden työtä. On kaikkien yhteinen intressi, että tuotannot toteutetaan ympäristön ja paikalliskulttuurin kannalta kestävällä tavalla maailman puhtaimmassa ympäristössä, sanoo Lapin elokuvakomission elokuvakomissaari Anna Niemelä.

Code of Conductin valmistelussa on konsultoitu Metsähallitusta, Lapin pelastuslaitosta, Lapin poliisia ja Norjassa toimivaa International Sámi Film Institutia.

Valmisteluun kansallispuistojen osalta osallistunut Metsähallituksen tiedottaja Pirjo Rautiainen toteaa: -Todella hienoa, että elokuvatuotannoissa halutaan toimia Lapin herkän ja ainutlaatuisen luonnon ehdoilla. Uusi ohjeistus antaa siihen myös hyvät käytännön toimintatavat.

Kestävyys on kasvava trendi

Maailmalla elokuva- ja tv-alalla on käynnissä vihreä vallankumous. Kestävät tuotannot minimoivat ilmastopäästönsä sekä ympäristöjalanjälkensä. Suuntaus yleistyy vauhdilla Yhdysvalloissa ja osissa Eurooppaa. Aiheesta keskustellaan perjantaina Green Production –seminaarissa, jossa myös Lapin elokuvakomission ohjeistus julkaistaan.