Lähde reissuun joulupäivän aamuna!

Kuva: Finavia

Lentomatkustajia korvausasioissa auttava AirHelp ennakoi, että joululomien täsmällisin päivä Helsinki-Vantaalla on joulupäivä 25.12.2017. Tilastointi viime vuodelta osoittaa, että ilmaliikenteen vähyys juhlapäivänä paransi kentältä lähtevien tai sinne saapuvien lentojen sujuvuutta huomattavasti.

Viime vuoden joulupäivänä Helsinki-Vantaalta lähteneistä lennoista 97 prosenttia sujui häiriöittä – siis ilman myöhästymisiä tai peruutuksia. Yli 30:sta tuon päivän lennosta vain yksi myöhästyi, eikä sekään korvausvaateen arvoisesti, eli yli kolmella tunnilla.

Vilkkaimmat päivät Helsinki-Vantaalla olivat viime vuonna odotetusti aatonaatto 23.12. ja sitä edeltävä päivä, joista kumpanakin lähtöliikenne hyrräsi noin 220 lennon tahdilla. Aatonaatto osuu tällä kertaa lauantaille, joten vilkkaimmat päivät pysynevät muuttumattomina. Kyseisinä päivinä ilman häiriöitä selvittiin noin 70 prosentissa tapauksista.

Aiemman kokemuksen perusteella varmimmin välttyy viivästyksiltä, jos lennon lähdön ajankohta sijoittuu aamuun. Aamukuuden ja puolenpäivän välillä kohti pilviä singahtaneista lentokoneista lähes 80 prosenttia pääsi matkaan ajallaan. Lukema pieneni noin 54 prosenttiin viisarivälillä 16–22.

Pariisin-yhteys takkuili

Tukholman Arlanda oli Helsinki-Vantaalta lähteneiden lentojen suosituin yhteys viime joululomilla. Sen jälkeen kiireisimmät Helsinki-kytköksiset reitit olivat Oulu, Lontoon Heathrow, Kööpenhamina ja Tallinna.

Näistä kiireisimmistä yhteyksistä Tallinna oli kaikista sujuvin, sillä vain noin 24 prosenttia lennoista koki aikatauluongelmia. Lähes samoihin lukemiin pääsivät Oulu- ja Kööpenhamina -reitit. Sen sijaan yhteys Helsinki-Vantaalta Pariisiin Charles de Gaullen kentälle takkuili pahoin; noin 40 prosenttia lennoista myöhästyi ainakin jonkin verran.

Vuosi sitten koulujen joululoman aikana, eli 22.12.2016–8.1.2017, Helsinki-Vantaata koskettavista lennoista 24 kappaletta joko peruttiin, oli ylibuukattuja tai myöhästyivät yli kolme tuntia. Näillä lennoilla olleet noin 3 300 matkustajaa ovat oikeutettuja yhteensä yli 1,3 miljoonan euron korvauksiin lentoyhtiöiltä.

– Lentomatkustaja saattaa lennon pituudesta ja häiriön syystä riippuen olla oikeutettu jopa 600 euron korvaukseen tapauksissa, joissa lento perutaan, on ylibuukattu tai myöhästyy yli kolme tuntia. Korvaukseen oikeutetuista matkustajista kuitenkin vain alle 2 % lähtee niitä lentoyhtiöltä vaatimaan, koska hyvin harva tietää EU:n EC 261 -asetuksesta. Ei kuitenkaan ole oikein, että matkustaja saa maksaa lentoyhtiön virheistä; sitä varten AirHelp on olemassa, sanoo Aleksi Seppo, yhtiön maajohtaja Suomessa.

AirHelp ohjeistaa, että lennon myöhästyessä tai peruuntuessa matkustajan ei missään nimessä kannata allekirjoittaa lentoyhtiön esittämää asiakirjaa, jossa asiakas luopuu oikeuksistaan. Myöskään lahjakorttia tai käteistä rahasummaa, jonka arvo alittaa lentoyhtiötä velvoittavan vakiokorvauksen määrän, ei kannata hyväksyä. Apua voi pyytää esimerkiksi AirHelpiltä tai kuluttajavirastosta. Kattavasti lisää tietoa matkustajan oikeuksista saa AirHelpin verkkosivuilta: www.airhelp.fi/tunne-oikeutesi