Laatokalta Saimaalle – uusi luonnonsuojeluhanke

Laatokalta Saimaalle. Kuva:Tuuli Hakulinen

Uusi suomalais-venäläinen hanke yhdistää luonnonsuojelutoimia Venäjällä ja vesistöjen virkistyskäytön parantamista Saimaalla. Vuosina 2020–2022 hankkeessa suojellaan Laatokan rantavyöhykkeitä ja Hiitolanjoen vesistöalueella Saimaalla rakennetaan erämelontareitistöä.

Laatokalta Saimaalle -yhteistyöhankeessa palautetaan rantoja ja vesistöjä luonnontilaan ennallistamalla niitä. Samalla kehitetään ranta-alueiden kestävää virkistyskäyttöä Käkisalmen alueella Venäjällä sekä Hiitolanjoen vesistön alueella Suomessa.

-Tavoitteena on parantaa veden laatua ja muun muassa soiden tilaa Kaakkois-Suomessa ja Leningradin alueella. Toivomme, että kestävä matkailu lisääntyy alueella suojelun ja ennallistamisen ansiosta, summaa hankekoordinaattori Tuuli Hakulinen Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Suomessa hankkeessa ennallistetaan rantoihin rajoittuvia soita Etelä-Savossa, Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa. Hiitolanjoella kunnostetaan vesistöjä uusin keinoin upottamalla puurakenteita rantaveteen. Näin syntyvä uppopuu-biosuodatin luo, muokkaa ja ylläpitää elinympäristöjä tuhansille eliölajeille, elvyttää kalakantoja sekä sitoo hiiltä. Venäjällä ennallistetaan myös dyynejä ja uhanalaisen lännenkylmänkukan (Pulsatilla vulgaris) elinympäristöä Olhava-joen suistossa koillisella Laatokalla.

Laatokalta Saimaalle Ranta-alueiden kestävää virkistyskäyttöä edistetään molemmin puolin rajaa

Venäjän Käkisalmen kuntaan suunnitellaan ensimmäistä opastettua luontopolkua. Hankkeessa kartoitetaan myös luontoarvoja ja laaditaan suojelualue-esitys Motornoe-Zaostrovieen kaavoitetulle luonnonsuojelualueelle Laatokan rannalle. Toimien toivotaan vähentävän hallitsemattoman luonnossa liikkumisen haittoja sekä rantarakentamisen ja -hakkuiden painetta.

Suomessa puolestaan suunnitellaan historiapohjainen erämelontareitistö Hiitolanjoen latvavesiltä aina Saimaalle saakka. Muinaiskarjalaisten kulkemia vesireittejä selvitetään koemelonnalla ja luontokartoituksilla rajajoki Hiitolanjoelta Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon rajamaille, vedenjakajan yli Saimaan Pihlajavedelle.

Hankkeen pitkän aikavälin tavoite on suomalais-venäläisellä yhteistyöllä avata ikiaikainen vesitie erikoisluvin ja rajanylityksin Hiitolanjoelta Laatokalle. Tämä kiinnostaa jo nyt matkailuyrityksiä, melojia, retkeilijöitä ja alueen asukkaita rajan molemmin puolin.

Luonnon ennallistamista ja rantojen virkistyskäyttömahdollisuuksia esitellään suomalaisille ja venäläisille hankekumppaneille sekä muille sidosryhmille valtioiden rajat ylittävien opintomatkojen aikana. Hankkeen tuloksia kootaan myös näyttelyyn Lappeenrantaan vuonna 2022.

Kaksivuotista hanketta koordinoi Suomen luonnonsuojeluliitto. Kumppaneina ovat Suomesta Hiitolanjoki-yhdistys ja Venäjältä kansalaisjärjestö Neo Eco Project, Käkisalmen kunta, Komarovin kasvitieteellinen instituutti ja Leningradin alueen luonnonsuojelualueiden direktoraatti.

Hankkeen englanninkielinen nimi on KS1771 Shore Protection, ja se kuuluu Kaakkois-Suomi–Venäjä CBC 2014–2020 -ohjelmaan, jota rahoittavat Euroopan unioni, Venäjän federaatio ja Suomen tasavalta.