Koronapandemia on muuttanut matkailua – kotimaanmatkailu nousussa

Koronapandemia on muuttanut monilla tavoin matkailua niin Suomessa kuin ympäri maailmaa. Nettimatkatoimisto ebookersin teettämässä Matkailubarometri 2020 -tutkimuksessa selvitettiin, millaisena suomalaiset näkevät matkailun korona-ajan jälkeen.

Yli puolet suomalaisista uskoo, että koronapandemia  vaikuttaa pitkään matkailutottumuksiin ja preferensseihin. Kotimaan- ja luontomatkailun suosion uskotaan kasvavan ja vastausten mukaan automatkailu nähdään aiempaa kiinnostavampana matkustusmuotona. Suomalaiset uskovat matkailun hyvää tekevään vaikutukseen niin henkisen kuin fyysisen hyvinvoinnin lisääjänä.

Kuluneen puolen vuoden aikana on laitettu uusiksi koko joukko tehtyjä matkasuunnitelmia. Moni on vaihtanut ulkomaille suuntautuvat matkasuunnitelmat kotimaahan pakon edessä, mutta tutkimuksen mukaan jopa 82 % suomalaisista uskoo kotimaan matkailun suosion kasvuun myös pitkällä tähtäimellä. Samalla 72 % vastaajista uskoi automatkojen suosion kasvuun.

– Koronapandemian myötä näemme mahdollisuuden Suomi-matkailun renesanssiin, kun yhä useammat suomalaiset ovat alkaneet nähdä kotimaan matkailun entistä houkuttelevampana vaihtoehtona. Valtaosa suomalaisista myös uskoo kotimaan matkailun kasvuun ja matkailun muutoksiin pitkällä tähtäimellä. Uskomme että näemme tästä jo merkkejä tulevana talvikautena, kun entistä suurempi joukko suomalaisia suuntaa Lappiin joulu- ja talviloman viettoon, ebookersin viestinnästä vastaava Claudia Parker kertoo.

Koronapandemia näkyi tutkimukseen osallistuneiden vastauksissa

Yli puolet (60 %) vastaajista uskoi matkailuinnostuksen hiipuvan entiseen verrattuna.

– Suomalaiset uskovat matkailun pysyvään muutokseen. Tutkimustuloksissa nousi luonnollisesti esiin huoli matkustamisen turvallisuudesta ja sujuvuudesta. Nyt kaikkien matkailualan toimijoiden on yhdessä panostettava siihen, että luottamus matkailuun saadaan palautettua, Parker sanoo.

Tutkimuksen mukaan 56 % suomalaisista valitsee jatkossa matkakohteen, jossa on mahdollista pitää välimatkaa muihin.

– Koronakriisi vaikuttaa varmasti siihen, mihin suomalaiset haluavat lähivuosina matkustaa. Näemme tämän myös kiinnostavana mahdollisuutena sille, että suomalaisten suosimissa matkakohteissa on entistä enemmän hajontaa, kun väljempien ja pienempien kohteiden kiinnostus koronan myötä nousee, Parker pohtii.

Matkailun hintataso tulevaisuudessa jakaa suomalaisten mielipiteitä. 49 % uskoo, että ulkomaisen matkailun hintataso nousee ainakin jonkin verran, neljännes vastaajista puolestaan uskoi hintatason pysymiseen samana.

Suomalaiset varaavat matkat ennätysaikaisin – matkailulla ja sen odottamisella vaikutus hyvinvointiin

Tutkimuksen mukaan suomalaiset uskovat matkailun hyvää tekevään voimaan. Jopa 67 % suomalaisista uskoo matkailun olevan tärkeää mielenterveydelle ja hyvinvoinnille. Jopa kolmannes (31 %) vastaajista uskoi matkailun voimaan myös fyysisen terveyden kannalta.

Ebookersin varausdatasta selviää, että normaaliaikanakin suomalaiset ovat innokkaita matkan varaajia ja tekevät matkavarauksensa hyvissä ajoin moniin muihin eurooppalaisiin verrattuna.

– Tutkimustulokset osoittavat, että suomalaiset uskovat matkailun terveyttä edistäviin vaikutuksiin. Suomalaiset myös varaavat matkansa keskimäärin 6–12 kuukautta ennen matkan ajankohtaa, joka on selkeästi pidempi aikaikkuna, kuin esimerkiksi isobritannialaisilla ja sveitsiläisillä. Voidaankin pohtia, johtuuko aikainen matkan varaaminen siitä, että jo matkan odottaminen ja unelmointi tekee hyvää ja tuo helpotusta pitkään syksyyn ja talveen, Parker pohtii.

Myös ulkomailla halutaan nyt luontoon

Kotimaan matkojen lisäksi, myös seuraavasta ulkomaan lomasta haaveillaan. Seuraavalta ulkomaan lomalta toivotaan monenlaisia asioita.

Jopa puolet suomalaisista haluaa myös seuraavalta ulkomaan lomaltaan luonnossa liikkumista ja luonnosta nauttimista. Luonnon pariin kaipaa etenkin nuoret 18–29-vuotiaat aikuiset, joista 60 % haluaa luontoon seuraavalla ulkomaan lomallaan. Nuoret aikuiset haluavat ulkomaille muutenkin muita useammin – ainoastaan 10 % kertoo, ettei aio matkustaa ulkomaille.

– On todella kiinnostavaa, että etenkin nuoret aikuiset ovat innostuneet luonnosta myös ulkomaan matkoillaan. Matkailun valokiila osoittaa nyt kotimaahan ja erilaisia, rajoitusten valossa mahdollisia matkavaihtoehtoja pohditaan aktiivisesti. Tämä on varmasti nostanut kiinnostusta luontoelämyksiin, Parker kertoo.

Vaikka rantalomia ei uskalleta vielä ensi vuodelle suunnitella, haaveilee niistä silti 40 % vastaajista.

– Tutkimuksessamme nousi esiin, että kolmannes suomalaisista kokee matkailun parantavan myös fyysistä terveyttä. Tämä kielii siitä, että aktiiviset lomat luonnossa liikkuen ovat nyt todella suosittuja. Osa rentoutuu parhaiten rannalla leväten, osa taas lataa akkuja liikkuen ja fyysiseen hyvinvointiin panostaen, Parker pohtii.