Junamatkustamisen ennätysvuosi 2019, huikea kasvu

VR:n kaukoliikenne kasvaa vauhdilla uuden hinnoittelun ansiosta. Kuva:Ville Rinne

Kotimaan kaukoliikenteessä yli 14 miljoonaa matkaa

Joulukuussa 2019 kotimaan kaukoliikenteessä tehtiin yhteensä 1,2 miljoonaa matkaa, kasvaen +10 % edellisvuodesta. Yhteensä koko vuonna kotimaan kaukoliikenteessä tehtiin ennätykselliset 14,2 miljoonaa matkaa, 9 % edellisvuotta enemmän. Suurimpana syynä kasvun taustalla ovat junalippujen lasketut hinnat. Lisäksi parannettu vuorotarjonta, panostus junien palveluihin sekä digitaalisten kanavien uudistukset ovat lisänneet ilmastoystävällisen junan suosiota.

Matkamäärät kasvoivat edellisvuosien tapaan kotimaan kaukoliikenteessä tasaisesti läpi vuoden. Eniten matkustus kasvoi tammi-joulukuussa Helsingin ja Oulun (+24 %), Helsingin ja Rovaniemen (+14 %) sekä Helsingin ja Jyväskylän (+14 %) välillä. Myös joulukuussa matkustus kasvoi edellisvuoteen verrattuna eniten näillä reiteillä: Helsinki-Oulu (+30 %), Helsinki-Rovaniemi (+24 %) ja Helsinki-Jyväskylä (+21 %).

-Olemme erittäin iloisia junan suosion viime vuosina vahvana jatkuneesta kasvusta. Aiempaa edullisempi hinnoittelumme on siivittänyt matkamäärät nousuun: vuodesta 2015 tehdyt junamatkat ovat kasvaneet kotimaan kaukoliikenteessä yli +26 %. Kun katsomme, kuinka paljon olemme kuljettaneet asiakkaitamme kilometreissä mitattuna, on kasvu +39 %. Vuonna 2019 kotimaan kaukojunissamme matkustettiin enemmän kuin koskaan ennen, iloitsee VR:n matkustajaliikennejohtaja Topi Simola.

VR on laskenut hintoja merkittävästi viime vuosina, edellisen kerran joulukuussa 2019. Kaukoliikenteessä opiskelijat, lapset, varus- ja siviilipalveluhenkilöt sekä eläkeläiset ovat saaneet 30.12.2019 alkaen peruslipun lisäksi alennuksia myös VR:n jo valmiiksi edullisista säästölipuista: lapset -40 %, opiskelijat sekä varus- ja siviilipalvelushenkilöt -30 % ja eläkeläiset -20 %. Joulukuussa myös VR:n lähijunalippujen hintoja laskettiin Järvenpäässä ja Hyvinkäällä kerta-, sarja- ja kausilippujen osalta.

Kotimaan lisäksi myös Venäjän ja Suomen välinen matkustus on kasvanut reippaasti. Vuonna 2019 Helsingin ja Pietarin välillä kulkevassa Allegro-junassa tehtiin yhteensä 560 000 matkaa, yli 15 % edellisvuotta enemmän. Myös Venäjän Rautateiden operoiman, Helsingin ja Moskovan välillä liikennöivän Tolstoi-junan matkustus kasvoi. Yhteensä Venäjän ja Suomen välisessä junaliikenteessä tehtiin vuonna 2019 yli 600 000 matkaa, +16 % edellisvuotta enemmän.

Junan valtteina turvallisuus, nopeus, mukavuus ja ilmastoystävällisyys

Edullisten hintojen lisäksi VR on panostanut merkittävästi matkustusmukavuuteen ja asiakaskokemuksen kehittämiseen. Lisäksi liikennerakennetta on uudistettu asiakkaita kuunnellen ja liikenteeseen on lisätty viime vuosina merkittävästi uusia junavuoroja.

Viimeksi reittitarjonta parani joulukuussa 2019, kun aikataulukauden vaihtuessa uusia vuoroja tuli runsaasti sekä vilkkaasti liikennöidylle, Helsingin ja Oulun väliselle pääradalle, että muille yhteysväleille ympäri Suomen. Joulukuun uusien aikataulujen myötä suosituimpiin juniin lisättiin myös istumapaikkoja, kun ruuhkaisimmilla työmatkustusvuoroilla Pendolino-junia vaihdettiin IC-kalustoon. Lisäksi asiakaspaikkoja on saatu lisää tehokkaamman kalustokiertosuunnittelun ja uusien päivävaunujen myötä.

-Olemme lisänneet merkittävästi junavuorojen määrää ja reittitarjontaa, pidentäneet junia, nopeuttaneet matka-aikoja, parantaneet junien palveluita sekä uudistaneet digitaaliset myyntikanavamme. Tavoitteenamme on tulevaisuudessakin tarjota hinnaltaan kilpailukykyisiä, sujuvia ja mukavia junamatkoja kaikille, Simola jatkaa.

Myös ajankohtainen ilmastokeskustelu näkyy junan suosiossa ja yhä useampi valitsee ylivoimaisesti ympäristöystävällisimmän vaihtoehdon matkustamiseen. Junan valitseminen on helppo ilmastoteko: se kuluttaa selvästi vähemmän energiaa kuin muut liikennemuodot ja tuottaa siten merkittävästi vähemmän päästöjä. Vuosittain VR:n asiakkaat säästävät lähi- ja kaukojunissa matkustamillaan kilometreillä yhteensä yli 300 000 hiilidioksidiekvivalenttiatonnia yksityisautoiluun verrattuna. Se on yhtä paljon kuin Vaasan tai Lappeenrannan kokoisen kaupungin päästöt ilman teollisuutta.