Jouko Karvinen jatkanee Finnairin hallituksen puheenjohtajana?

Finnair tiedotti hallituksen jäsenten uusista palkkioista 19.02.2020

Jouko Karvinen jatkaa Finnairin hallituksen puheenjohtaja? Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta on tehnyt valintaa koskevan esityksen. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että kaikki nykyiset hallituksen jäsenet valittaisiin uudelleen lukuun ottamatta Mengmeng Duta ja Jaana Tuomista, jotka ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä.

Nykyiseen hallitukseen kuuluvat Tiina Alahuhta-Kasko, Colm Barrington, Montie Brewer, Mengmeng Du, Jukka Erlund, Jouko Karvinen, Henrik Kjellberg, Maija Strandberg ja Jaana Tuominen. Nimitystoimikunta ehdottaa, että heidän tilalleen hallitukseen valittaisiin uutena jäsenenä Neste Oyj:n henkilöstö-, turvallisuus- ja hankintajohtaja Hannele Jakosuo-Jansson. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän on toiminut Neste Oyj:n henkilöstöjohtajana vuosina 2006–2014.

Jouko Karvinen esitetään valittavaksi uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Karvinen on ollut Finnairin hallituksen jäsen vuodesta 2016 ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017.

Kaikilta hallitukseen ehdotettavilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään. Kaikki ehdokkaat paitsi Maija Strandberg ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä omistajista. Maija Strandberg on Suomen valtion virkamies, joten hän on riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot 

Hallituksen palkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot olisivat seuraavat:

puheenjohtaja 63 000 euroa
varapuheenjohtaja 32 700 euroa
tarkastusvaliokunnan ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajat 32 700 euroa siinä tapauksessa, että he eivät samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana
jäsen 30 300 euroa.
Vuosipalkkion lisäksi hallituksen tai valiokunnan kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista maksetaan kokouspalkkiota 2 400 euroa kokoukselta ja puhelinkokouksista 600 euroa kokoukselta.

Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset Finnairin yleisen matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan on rajoitettu oikeus lentolippuetuun Finnairin henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä koskevan ohjeistuksen mukaisesti.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet ovat finanssineuvos Minna Pajumaa, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto; osakesijoitusjohtaja Timo Sallinen, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma; allokaatiojohtaja Esko Torsti, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen; ja Finnairin hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen. Osakkeenomistajien edustajien nimeämisoikeus määräytyi 1.9.2020 omistustilanteesta laaditun osakasluettelon mukaan.

Lue myös Jouko Karvisen luonnehdinta Finnairista kolmen vuoden takaa.