Jouko Karvinen jatkaa Finnairin hallituksen puheenjohtajana

Jouko Karvinen valittiin odotetusti yhtiökokouksessa jatkamaan tehtävässään hallituksen puheenjohtajana. Hallitukseen valittiin entiset Tiina Alahuhta-Kasko, Colm Barrington, Montie Brewer, Jukka Erlund, Henrik Kjellberg ja Maija Strandberg.  Uutena hallitukseen nousi  Hannele Jakosuo-Jansson.

Finnair Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään yhtiön pääkonttorilla Vantaalla poikkeusjärjestelyin Covid-19-pandemian vuoksi. Kokouksessa oli edustettuna 204 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 930 553 519 osaketta ja ääntä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2020 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin ja kannattaa muutettua toimielinten palkitsemispolitiikkaa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2020 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ovat seuraavat:

Puheenjohtaja Jouko Karvinen 63 000 euroa
Varapuheenjohtaja 32 700 euroa
Tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajat 32 700 euroa siinä tapauksessa, että he eivät samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana; ja jäsenen vuosipalkkio 30 300 euroa.
Hallituksen tai valiokunnan kokouksilta maksettava kokouspalkkio on 600 euroa kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista kokouspalkkiota maksetaan 2 400 euroa kokoukselta ja puhelinkokouksista 600 euroa kokoukselta.

Hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset Finnairin yleisen matkustussäännön mukaisesti. Lisäksi hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan on rajoitettu oikeus lentolippuetuun Finnairin henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä koskevan ohjeistuksen mukaisesti.