Inkeri ja inkeriläisyys verkkojulkaisu tuo historian ulottuville

Inkeri ja inkeriläisyys  Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran SKS:n oppimisaineisto on ensimmäinen kouluopetukseen suunnattu julkaisu Inkerin historiasta ja inkeriläisten kohtaloista. Se on todellinen kulttuuriteko. Linkki aineistoon tämän artikkelin lopussa.

Inkeri ja inkeriläisyys-verkkojulkaisussa on kaksitoista pienoiselämäkertaa, joiden kautta avautuvat paitsi inkerinsuomalaisten elämä, myös 1900-luvun lähihistorian tapahtumat, kuten toinen maailmansota ja neuvostovainot. Vastapainoa historialle tarjoavat 2020-luvun Suomessa elävien inkeriläistaustaisten videohaastattelut siitä, mitä inkerinsuomalaisuus heille merkitsee.

Julkaisu käsittelee esimerkiksi suomen kielen merkitystä inkeriläisille yhteisöille sekä inkeriläisen kulttuurin ja sivistyksen kehittymiselle 1800-luvun lopulta alkaen. Kansanperinteistä esille nousevat inkeriläinen runonlaulu, kansantanssit ja kansanpuvut. Lisäksi julkaisu kertoo Inkerin evankelisluterilaisen kirkon merkityksestä omaleimaisen suomalaisen yhteisön säilymisessä.

Tietopaketti sopii kaikille Inkerinmaan historiasta ja inkeriläisestä kulttuurista kiinnostuneille, aiempaa perehtyneisyyttä ei tarvita. Verkkojulkaisu perustuu tutkimukseen, arkisto- ja museoaineistoihin sekä inkerinsuomalaisten itsensä kertomiin muistitietohaastatteluihin. Tekstin ja valokuvien lisäksi julkaisu sisältää animoituja karttoja, äänitteitä sekä videoita.

Inkeri ja inkeriläisyys on monimediainen e-oppimateriaali, joka lisää ymmärrystä inkeriläisten historiasta ja kulttuurista. Ajantasaisiin opetussuunnitelmiin perustuvat oppimistehtävät on suunnattu yläkoulu- ja lukioikäisille, ja ne soveltuvat sekä ilmiöoppimiseen että eri aineiden tunneilla käsiteltäviksi. Ne sopivat erinomaisesti myös poikkeusoloissa toteutettaviin etäoppimistilanteisiin.

Julkaisu on toteutettu osana Kansallisarkiston, Inkeriläisten sivistyssäätiön ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Inkeri ja inkeriläisyys – muistot talteen, arkistot haltuun -hanketta (2018–2020).

https://inkerilaiset.finlit.fi

Lue tästä lisää