Helsinki ja Tallina – ympäristöneutraali meriliikenneväylä

Tavoitteena ympäristöneutraali meriliikenneväylä Helsingin ja Tallinnan välillä.  Vilkas laivaliikenne tuottaa elinvoimaa ja vaurautta molempiin kaupunkeihin ja samalla koko Suomeen ja Viroon. Lauttaliikenne ja siihen liittyvä liiketoiminta nähdään Suomenlahden molemmin puolin myös tulevaisuudessa välttämättömäksi alueiden hyvinvoinnin kannalta. Ilmastonmuutoksen myötä kasvihuonekaasujen vähentämisestä on muodostunut välttämätön tavoite, ja siihen liittyvät ratkaisut ovat tarpeen mahdollisimman pian.

Tänään on alleki.rjoitettu Green Corridor -yhteisymmärryssopimus (Memorandum of Understanding), jonka tavoitteena on luoda kestävä, ympäristöneutraali meriliikenneväylä ja matka matkustaja- ja rahtiasiakkaille Helsingin ja Tallinnan sekä Vuosaaren ja Muugan satamien välille.

Tämä ympäristöneutraali meriliikennekäytävä hankkeena on sateenvarjo Helsingin ja Tallinnan välisen laivareitin useille päästövähennyksiin ja päästöttömyyteen tähtääville teoille sekä uusien teknologioiden hyödyntämisprojekteille merellä ja maalla. Helsinki – Tallinna Green Corridor -hankkeen tuoman yhteistyön avulla ympäristötavoitteet on tarkoitus saavuttaa nopeammin kuin mitä osapuolet ovat aiemmin ilmoittaneet.

Sopimuksen allekirjoittivat Helsingin ja Tallinnan satamat, kaupungit, varustamot Rederi AB Eckerö, Tallink Grupp ja Viking Line Abp sekä Viron ilmastoministeriö. Suomen liikenne- ja viestintäministeriö oli läsnä tilaisuudessa ja tukee vahvasti kestävän meriliikennekäytävän muodostamista.