Haihtuuko lentomatkustajan korvaukset savuna ilmaan?

-Lentomatkustajat ovat toistaiseksi epätietoisia mahdollisen Brexitin vaikutuksista oikeuksiinsa.
-Kauhuskenaariona on, että ns. Tuhkimo-lennoille ei anneta laskeutumislupaa.
-AirHelp vaatii vahvasta kuluttajansuojasta kiinni pitämistä murroksen keskellä.

Ison-Britannian lähteminen Euroopan unionista, eli kansanomaisemmin Brexit, tapahtuu nykytiedon mukaan 29. maaliskuuta 2019. Mitä tämä tarkoittaa lentomatkustajan oikeuksien kannalta? Lentokorvausyhtiö AirHelpin mukaan paljon riippuu siitä, lähteekö Iso-Britannia EU:sta ilmailusopimuksen solmineena vai ei. Lisätäkseen matkustajien tietoutta Brexitin vaikutuksista AirHelp käy läpi mahdollisia vaihtoehtoja ennen saarivaltakunnan eroa EU:sta, sen aikana ja sen jälkeen.

1. Matkustajien oikeudet korvauksiin ennen Brexitiä

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 (engl. lyhenne EC 261) perusteella lentoyhtiö saattaa olla velvoitettu maksamaan matkustajalle enintään 600 euron vakiokorvauksen. Korvausvelvoite astuu voimaan, jos lento on lentoyhtiön toiminnan takia myöhässä yli kolme tuntia, jos sen peruuntuminen aiheuttaa yli kahden tunnin myöhästymisen kohteeseen tai jos matkustajaa ei ylibuukkauksen takia päästetä lennolle ja saapuminen lopulliseen kohteeseen myöhästyy yli kolme tuntia.

Jotta EC 261 on sovellettavissa, lähtölentokentän täytyy olla EU-alueella, tai kyseessä olevan lentoyhtiön täytyy olla perustettu EU-alueella. Korvausvelvoite on voimassa kolme vuotta lennon jälkeen. Lentoyhtiön korvausvelvoitteen kuitenkin katsotaan raukeavan, jos häiriön syynä ovat poikkeusolosuhteet, jollaisiksi luetaan esimerkiksi huonot sääolosuhteet tai terveyteen liittyvät hätätilanteet.

2. “Tuhkimo-lennoilla” olevien matkustajien oikeudet korvauksiin Brexitin aikana

Jos niin sanottu Tuhkimo-lento (Cinderella flight) myöhästyy merkittävästi, matkustajan oikeudet korvausten hakemiseen määrittyvät sen mukaan, hyväksyykö vai hylkääkö Ison-Britannian hallitus EC 261 -asetuksen. Nämä ovat lentoja, jotka 29. maaliskuuta 2019 lähtevät brittiläiseltä kiitoradalta maan ollessa vielä EU-jäsen ja laskeutuvat kohteeseensa Brexitin jo astuttua voimaan.

Jos asiasta ei ole siihen mennessä päätetty, Tuhkimo-lennoilta voitaisiin lain mukaan kieltää laskeutuminen EU-maahan. AirHelp alleviivaa, että tämä olisi pahin mahdollinen skenaario.

3. Matkustajien oikeudet korvauksiin Brexitin jälkeen

Arvioidakseen sitä, minkälaisia matkustajan oikeudet korvauksiin voisivat olla Brexitin jälkeen, AirHelp esittää kolme mahdollista tilannetta. Yhdessä Ison-Britannian hallitus päättää soveltaa EC 261 -asetusta, toisessa hallitus päättää soveltaa sen muunneltua versiota ja kolmannessa hallitus hylkää sen kokonaan.

Jos brittihallitus jatkaa EC 261 -asetuksen soveltamista

Lentomatkustajat ovat yhä edelleen oikeutettuja jopa 600 euron korvaukseen silloin, kun lentoyhtiön toiminnan takia lento perutaan tai on yli kolme tuntia myöhässä, tai jos matkustajaa ei päästetä lennolle ylivarauksen johdosta. Matkustajien asema pysyy vahvana ja heidän oikeutensa vakiokorvauksiin lentoyhtiöiltä säilyy muuttumattomana.

Jos brittihallitus päättää soveltaa EC 261:n muunneltua versiota

Matkustajat saattavat olla oikeutettuja rahallisiin korvauksiin joissain tapauksissa, jotka liittyvät lennon myöhästymiseen, peruuntumiseen tai ylivaraukseen. On mahdollista, että EC 261:n muunneltu versio pienentää korvaussummia.Sääntely voisi heikentää matkustajan oikeusturvaa, jos Euroopan tuomioistuimella ei olisi toimivaltaa Ison-Britannian oikeussaleissa. Euroopan tuomioistuimen alaisuudessa on merkittäviä lentomatkustajien oikeuksia koskevia asetuksia, jotka sitovat kaikkia eurooppalaisia tuomioistuimia.

Jos brittihallitus hylkää EC 261:n

Isosta-Britanniasta EU-alueelle tai mihin tahansa päin maailmaa matkustavat kuluttajat eivät enää olisi oikeutettuja hakemaan korvauksia merkittävästi myöhästyvistä, perutuista tai ylivaratuista lennoista. Matkustajien oikeudet olisivat pitkälti lentoyhtiöiden harkintavallalle alisteisia. Kuitenkin muualta Euroopasta Isoon-Britanniaan suuntautuvat lennot ja brittiläisten lentoyhtiöiden EU:sta lähtevät lennot olisivat yhä EC 261 -asetuksen piirissä.

AirHelpin Suomen-maajohtaja Aleksi Seppo kommentoi: -Ison-Britannian poistuminen EU:sta on ilmailun näkökulmasta järisyttävän suuri mullistus – erityisesti, kun ottaa huomioon, että Välimeren alueen turismi nojaa niin vahvasti brittiläisiin matkustajiin. On olemassa satoja lakeja ja asetuksia, jotka Iso-Britannia joko ottaa käyttöön, kirjoittaa uudelleen tai hylkää kokonaan. Yksi asia kuitenkin on selvä: tapahtuu Brexit missä muodossa tahansa, Ison-Britannian täytyy saavuttaa ilmailusopimus.

-Vielä ei ole selvää, säilyvätkö lentomatkustajien oikeudet ennallaan muutosten myötä. Toivomme, että Ison-Britannian hallitus omaksuu samanlaiset ehdot EC 261 -asetuksesta kuin Norja, Islanti ja Sveitsi. Tällä tavoin hallitus ei edesauttaisi haitallista mallia, jossa miljoonilta lentomatkustajilta evättäisiin oikeus lainmukaisiin korvauksiin tapauksissa, joissa matkustaminen vaikeutuu lentoyhtiöiden virheiden seurauksena.