Gasumilta tankkaus suoraan laivasta risteilyalukselle

Nestetettyä maakaasua suoraan laivasta risteilyalukselle. Kuva:Matti Heikka

Pohjoismainen energiayhtiö Gasum on suorittanut ensimmäisen laivasta laivaan ‑bunkrauksensa risteilyalukselle Meyerin Turun telakalla marraskuussa 2019. Carnival Corporationin Costa Smeralda ‑luksusristeilijän tankkasi marraskuussa 2019 Gasumin LNG-bunkrausalus Coralius. LNG:n käyttö meriliikenteessä pienentää kasvihuonepäästöjä vähintään 20 prosenttia

Gasumin LNG-bunkrausalus Coralius on saavuttanut tänä syksynä jälleen uuden tärkeän merkkipaalun toimitettuaan nesteytettyä maakaasua nyt ensimmäistä kertaa risteilyalukselle. Suoraan laivasta laivaan suoritetussa operaatiossa bunkrattiin eli tankattiin Meyerin Turun telakalla valmistuva uusi Costa Smerada luksusuristeilyalus. Se on ensimmäinen Meyerin Turun telakalla rakennettavien LNG-käyttöisten risteilyalusten sarjassa.

LNG on puhtain saatavilla oleva meriliikenteen polttoaine, ja siitä on kovaa vauhtia tulossa yleisimmin käytetty vaihtoehto perinteisille polttoaineille. LNG:n käyttö parantaa huomattavasti paikallista ilmanlaatua ja pienentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 20 prosenttia. LNG täyttää myös kaikki kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n sekä EU:n nykyiset ja tulevat merenkulun ympäristömääräykset. Lisäksi LNG sopii kaikille alustyypeille.

Gasumin bunkrausalus Coralius otettiin käyttöön vuonna 2017, ja helmikuussa 2019 juhlittiin sen sadannetta polttoainetoimitusta. Aluksen päätoiminta-alueita ovat Pohjanmeri ja Skagerrakin alue. Coralius turvaa polttoaineen toimitusvarmuuden LNG-teknologiaa käyttäville edelläkävijöille ja lisää Gasumin joustavuutta ja reagointikykyä merenkulkumarkkinoilla.

-Coralius mahdollistaa erityyppisten alusten bunkrauksen suoraan laivasta laivaan. Olemme iloisia, että pääsimme nyt bunkraamaan myös risteilyaluksen On aina hieno hetki päästä toimittamaan tuotettamme ja tekemään merenkulusta puhtaampaa, toteaa Gasumin meriliikenteen myyntijohtaja Jacob Granqvist.