Finnairin vahva kysyntä jatkui tammikuussa

Aasian liikenteessä reipas kasvu 

Finnairin kysyntä oli tammikuussa vahvaa, ja yhtiö kuljetti 1 122 000 matkustajaa eli 11,3 % enemmän kuin vuoden 2019 vastaavalla jaksolla. Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi tammikuussa 10,5 %. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 11,9 %, ja matkustajakäyttöaste nousi 1,0 prosenttiyksikköä vertailukaudesta 78,0 %:iin.

Kaukoliikenteen kapasiteettia kasvattivat vertailujakson jälkeen käyttöön otetut kaksi uutta A350-lentokonetta. Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) nousi 9,9 % vertailukaudesta, mikä johtui etenkin Hongkongin lentojen kaksinkertaistamisesta sekä marraskuun reittiavauksesta Daxingin kentälle Pekingiin ja joulukuussa avatusta uudesta Sapporon-reitistä. Pohjois-Amerikan kapasiteetti nousi vuoteen 2019 verrattuna 25,8 % maaliskuussa 2019 avatun uuden Los Angelesin -reitin vuoksi.

Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 9,9 %. Kasvuun vaikuttivat lisäistuimet osassa nykyisiä kapearunkokoneita sekä muutokset verkostossa. Kasvu kohdistui erityisesti Lontoon-reitille. Kotimaanliikenteen kapasiteetti laski 0,3 %.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat 9,6 % Aasian-liikenteessä, 23,5 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä,
13,1 % Euroopan-liikenteessä ja 12,0 % kotimaanliikenteessä. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 83,5 %, Pohjois-Amerikan-liikenteen 78,5 %, Euroopan-liikenteen 72,0 % ja kotimaanliikenteen 63,6 %.

Matkustajamäärät kasvoivat Aasian-liikenteessä 9,2 %, Pohjois-Amerikan-liikenteessä 22,2 %, Euroopan-liikenteessä 12,5 % ja kotimaanliikenteessä 8,8 %.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat joulukuussa 10,5 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 3,1 %. Yleinen maailmankaupan epävarmuus painoi edelleen tammikuussa globaalia lentorahtimarkkinaa, mikä näkyi erityisesti Finnairin rahtimarkkinoilla Aasiassa.

Finnairin lennoista 85,8 % (64,7 %) saapui tammikuussa aikataulussa.