Finnairin tavoitteena kestävä, kannattava kasvu

Yhtiö päivittää taloudelliset tavoitteensa

Finnair siirtyy kasvustrategiassaan kiihdytetyn kasvun jälkeen uuteen vaiheeseen, jossa Finnair kasvaa maltillisesti markkinan mukana ja tavoittelee kestävää, kannattavaa kasvua.

Finnairin hallitus on vahvistanut seuraavat tavoitteet strategiakaudelle 2020-2025:

• yli 7,5 %:n vertailukelpoinen EBIT yli syklin (kiintein valuuttakurssein ja polttoaineen hinnoin) 12-18 kuukauden siirtymäkauden jälkeen
• yli 10%:n sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) yli syklin (kiintein valuuttakurssein ja polttoaineen hinnoin)12-18 kuukauden siirtymäajan jälkeen
• yli 85 %:n täsmällisyys
• parantunut asiakkaiden nettosuositteluindeksi ja henkilöstön nettosuositteluindeksi

Finnair aikoo toteuttaa nämä tavoitteet kohdennetulla strategialla, joka hyödyntää Finnairin kotikentän Helsingin maantieteellistä etua Euroopan ja Aasian välisissä yhteyksissä.
Pääomamarkkinapäivässään 12.11.2019 Finnair käsittelee verkoston ja laivaston optimointia, toiminnan laatua ja kaupallista strategiaa sekä vastuullisuutta. Finnairin johto kertoo myös strategiakaudelle suunnitelluista investoinneista ja niiden taloudellisista vaikutuksista.

Strategiakaudelle annetaan myös seuraava indikatiivinen lisäohjeistus:

• 3-5 %:n vuosittainen kapasiteetin kasvu (CAGR) tarjotuilla tuolikilometreillä mitattuna (ASK)
• likviditeetin optimointi, kuitenkin siten että kassavarat olisivat vähintään 15 % liikevaihdosta (34 % 30.9.2019)
• velkaantuneisuusaste (gearing) olisi enintään 175 % (74 % 30.9.2019)
• arvioidaan hybridilainan uusiminen nykyistä pienempänä
• arvioidaan omistettujen lentokoneiden osuuden lisäämistä lentokonerahoituksessa (suhteessa vuokrattuihin lentokoneisiin)
• Finnairin osinkopolitiikka pysyisi ennallaan.
Finnairin pääomamarkkinapäivän ohjelma löytyy Finnairin sivuilta osoitteesta https://investors.finnair.com/fi/capital-markets-day