Finnairin strategia – kannattavuuden palauttaminen

Finnairin strategia on pitkään perustunut Euroopan ja Aasian yhdistämiseen lyhyttä pohjoista reittiä eli Venäjän ilmatilaa hyödyntäen. Venäjän hyökättyä Ukrainaan ja Venäjän ilmantilan sulkeuduttua, Finnairin Aasian-lentojen lentoajat ovat pidentyneet merkittävästi, mikä heikentää koko Finnairin kannattavuutta. Finnairin uuden strategian tavoitteena on palauttaa yhtiön kannattavuus riippumatta Venäjän ilmatilan tilanteesta.

Koska Finnair nyt kohtaa erilaisen kilpailutilanteen ja eri markkinoiden painoarvo sen liiketoiminnassa muuttuu, yhtiö tarvitsee merkittävää rakenteellista uudistamista ollakseen kilpailukykyinen.

-Toimintaympäristömme muutos edellyttää meiltä uutta strategiaa ja merkittävää uusiutumista, erityisesti kustannusmielessä, sanoo Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner. -Meillä on kuitenkin vahva perusta, jolle rakentaa: erinomainen, erottautuva tuote, vahva turvallisuuskulttuuri, vahva brändi, laadukas toteutuskyky, sitoutuminen vastuullisuuteen ja vahva näyttö kyvystä sopeutua ja uusiutua.

Finnairin uusi strategia keskittyy rakentamaan kilpailukykyisen lentoyhtiön, jonka tavoitteena on pandemiaa edeltävän ajan 5 %:n vertailukelpoinen liikevoittotaso vuoden 2024 puolivälistä lähtien.

Keskeiset toimet 

Maantieteellisesti aiempaa tasapainoisempi verkosto, joka yhdistää Euroopan Aasiaan, Intiaan ja Lähi-itään sekä Pohjois-Amerikkaan Helsinki-Vantaan kotikentän kautta ja vahvat kotimaan yhteydet.
Laivaston koon pienentäminen ja optimointi tulevaa verkostoa varten.

Yksikkötuottojen merkittävä vahvistaminen paremmilla digitaalisilla ratkaisuilla, kilpailukykyisellä tuotetarjonnalla ja lisäpalveluiden kehityksellä.

Kumppanuuksien, erityisesti oneworld-allianssin ja yhteishankkeiden, tehokkaampi hyödyntäminen jakelun vahvistamiseksi ja verkoston ja tuotetarjonnan laajentamiseksi.

Yksikkökustannusten noin 15 %:n* vähentäminen vuoden 2019 tasosta kilpailukyvyn varmistamiseksi kaikilla markkinoilla.
Kestävän taseen rakentaminen, jotta yhtiö voi investoida tulevaisuuteen.
Lentoliikenteen johtaviin vastuullisuustoimijoihin kuuluminen.

Lisätietoa Finnairin ongelmista löydät täältä