Finnairin rahti vahvassa vireessä elokuussa

Finnair kuljetti elokuussa 880 500 matkustajaa eli 230,4 % enemmän kuin vuoden 2021 elokuussa. Matkustajia  oli 11,9 % vähemmän kuin heinäkuussa 2022!

COVID-19:n vaikutukset, mukaan lukien monien valtioiden asettamat tiukat matkustusrajoitukset, vaikuttivat edelleen matkustajaliitännäisiin liikennelukuihin erityisesti Aasian-liikenteessä. Venäjän ilmatila sulkeutui Ukrainan sotaa seuranneiden vastapakotteiden takia helmikuun lopussa, mikä johti reitti- ja vuoroperuutuksiin Aasian-liikenteessä. Koska Finnair kuitenkin pystyi jatkamaan lentämistä suurimpaan osaan Aasian-kohteistaan pidemmistä lentoreiteistä huolimatta vahvan rahtikysynnän tukemana, ilmatilan sulun negatiivinen vaikutus Aasian jo pandemian heikentämiin matkustajaliikennelukuihin pysyi maltillisena elokuussa. Etäisyyteen perustuvissa raportoiduissa liikenneluvuissa ei huomioida suljetusta ilmatilasta aiheutuneita pidempiä lentoreittejä, koska ne ovat isoympyräetäisyyteen pohjautuvia lukuja.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna nousi elokuussa 151,3 % vertailukaudesta, mutta laski 3,4 % edeltäneestä kuukaudesta. Finnair operoi päivittäin keskimäärin 253 lentoa (pelkkää rahtia kuljettaneet lennot mukaan lukien), mikä oli 99,2 % enemmän verrattuna vuoden 2021 elokuuhun, mutta 1,6 % vähemmän kuin heinäkuussa 2022.

Erot kapasiteettilukujen välillä verrattuna vuoden 2021 elokuuhun selittyvät keskimäärin pidemmillä operoiduilla lennoilla sekä suuremmilla operoiduilla lentokoneilla. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 365,0 % vertailukaudesta, mutta pieneni 13,3 % edeltäneestä kuukaudesta. Matkustajakäyttöaste oli 77,8 % nousten 35,7 %-yksikköä vertailukaudesta, mutta laskien 8,8 %-yksikköä edeltäneestä kuukaudesta.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) kasvoi vertailukaudesta 142,8 %. Pohjois-Amerikan-liikenteen tarjonta kasvoi 119,2 %. Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 187,3 % ja kotimaanliikenteen 53,8 %.

Myydyt henkilökilometrit nousivat vertailukaudesta 853,8 % Aasian-liikenteessä, 486,1 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 260,4 % Euroopan-liikenteessä ja 62,9 % kotimaanliikenteessä.

Elokuussa matkustajakäyttöaste parani vertailukaudesta erityisesti Aasian-liikenteessä (77,6 %) ja Pohjois-Amerikan-liikenteessä (75,7 %). Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 79,0 % ja kotimaanliikenteen 75,8 %.

Matkustajamäärät kasvoivat vertailukaudesta Aasian-liikenteessä 863,7 %. Pohjois-Amerikan-liikenteessä kasvua oli 475,0 %. Euroopan-liikenteessä matkustajamäärät kasvoivat 226,7 % ja kotimaanliikenteessä 85,4 %.

Venäjän ilmatilan sulusta huolimatta elokuun rahtiluvut paranivat vertailukaudesta ja pysyivät suunnilleen edeltäneen kuukauden tasolla. Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit nousivat 94,1 % vertailukaudesta (nousivat 6,0 % edeltäneestä kuukaudesta). Vastaavat myydyt tonnikilometrit nousivat 57,6 % (nousivat 0,8 % edeltäneestä kuukaudesta). Molempien lukujen nousu johtui COVID-19-pandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen elokuussa 2021. Tarjotut rahtitonnikilometrit nousivat 50,4 % vertailukaudesta (nousivat 5,7 % edeltäneestä kuukaudesta) ja myydyt rahtitonnikilometrit nousivat 17,3 % (nousivat 0,3 % edeltäneestä kuukaudesta). Nämä luvut sisältävät myös pelkkää rahtia kuljettaneet lennot, jotka oli elokuussa lähes kokonaan korvattu rahtia kuljettaneilla matkustajareittilennoilla. Rahdin kysyntä jatkui vahvana myös elokuussa, sillä kokonaisrahti- ja postitonnit nousivat 40,4 % vertailukaudesta (laskivat 0,4 % edeltäneestä kuukaudesta).

Finnairin lennoista 80,8 % (90,7 %) saapui elokuussa aikataulussa. Saapumistäsmällisyys heikkeni vertailukaudesta, koska eurooppalainen ilmailujärjestelmä kärsi erilaisista kapasiteettihaasteista. Finnairin kotikenttä Helsinki-Vantaa toimi kuitenkin hyvin, ja Finnairin suhteellinen saapumistäsmällisyys oli siksi hyvällä tasolla.