Finnairin matkustajakäyttöaste heikkeni koronaviruksen vuoksi

Liikenneluvut olivat helmikuussa negatiivisia lähinnä Aasiassa

Finnair kuljetti helmikuussa 1 035 000 matkustajaa eli 4,0 % enemmän kuin vuoden 2019 vastaavalla jaksolla. Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi helmikuussa 2,9 %. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) laski 1,7 %. Karkauspäivästä aiheutui helmikuussa noin 3 prosentin kasvuvaikutus kuljetettuihin matkustajiin, kapasiteettiin ja myytyihin henkilökilometreihin, sillä lentopäiviä oli yksi enemmän kuin vertailukaudella. Matkustajakäyttöaste laski 3,6 prosenttiyksikköä vertailukaudesta 76,1 prosenttiin.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) laski 7,1 % vertailukaudesta, mikä johtui koronavirusliitännäisistä reitti- ja vuoroperuutuksista. Pohjois-Amerikan kapasiteetti nousi vuoteen 2019 verrattuna 33,6 % maaliskuussa 2019 avatun uuden Los Angelesin -reitin vuoksi.

Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 11,4 %. Kasvuun vaikuttivat lisäistuimet osassa nykyisiä kapearunkokoneita sekä muutokset verkostossa. Kasvu kohdistui erityisesti Lontoon-reitille. Kotimaanliikenteen kapasiteetti nousi 2,2 %.

Matkustajamäärät nousivat Pohjois-Amerikan, Euroopan ja kotimaanliikenteessä

Myydyt henkilökilometrit laskivat 13,3 % Aasian-liikenteessä, mutta nousivat 32,3 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 8,3 % Euroopan-liikenteessä ja 6,9 % kotimaanliikenteessä. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 78,9 %, Pohjois-Amerikan-liikenteen 81,2 %, Euroopan-liikenteen 73,5 % ja kotimaanliikenteen 64,9 %.

Matkustajamäärät laskivat Aasian-liikenteessä 14,8 %, mutta nousivat Pohjois-Amerikan-liikenteessä 32,1 %, Euroopan-liikenteessä 8,9 % ja kotimaanliikenteessä 4,9 %.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat helmikuussa 2,3 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit laskivat 13,4 %. Laskut johtuivat pääosin koronaviruksesta. Yleinen maailmankaupan epävarmuus ja koronaviruksen vaikutukset painoivat edelleen helmikuussa globaalia lentorahtimarkkinaa, mikä näkyi erityisesti Finnairin rahtimarkkinoilla Aasiassa.

Finnairin lennoista 86,1 % (74,4 %) saapui helmikuussa aikataulussa.