Finnairin kasvu pysähtyi lokakuussa

Finnairin kasvu pysähtyi lokakuussa. Matkustajamäärä oli 2,6 % vähemmän kuin syyskuussa 2022 (edelliskuukauden luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska syyskuussa oli yksi päivä vähemmän).

COVID-19:n vaikutukset, mukaan lukien joidenkin valtioiden asettamat tiukat matkustusrajoitukset, vaikuttivat edelleen matkustajaliitännäisiin liikennelukuihin erityisesti Aasian-liikenteessä. Venäjän ilmatila sulkeutui Ukrainan sotaa seuranneiden vastapakotteiden takia helmikuun lopussa, mikä johti reitti- ja vuoroperuutuksiin Aasian-liikenteessä. Vaikka Finnair kuitenkin pystyi jatkamaan lentämistä suurimpaan osaan Aasian-kohteistaan pidemmistä lentoreiteistä huolimatta vahvan rahtikysynnän tukemana, ilmatilan sulun negatiivinen vaikutus Aasian jo pandemian heikentämiin matkustajaliikennelukuihin näkyi lokakuussa. Etäisyyteen perustuvissa raportoiduissa liikenneluvuissa ei huomioida suljetusta ilmatilasta aiheutuneita pidempiä lentoreittejä, koska ne ovat isoympyräetäisyyteen pohjautuvia lukuja.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna nousi lokakuussa 71,2 % vertailukaudesta ja 3,6 % edeltäneestä kuukaudesta. Finnair operoi päivittäin keskimäärin 264 lentoa (pelkkää rahtia kuljettaneet lennot mukaan lukien), mikä oli 52,6 % enemmän verrattuna vuoden 2021 lokakuuhun, mutta 1,5 % vähemmän kuin syyskuussa 2022. Erot kapasiteettilukujen välillä verrattuna vuoden 2021 lokakuuhun selittyvät keskimäärin pidemmillä operoiduilla lennoilla sekä suuremmilla operoiduilla lentokoneilla. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 166,9 % vertailukaudesta, mutta pieneni 0,6 % edeltäneestä kuukaudesta. Matkustajakäyttöaste oli 72,6 % nousten 26,1 %-yksikköä vertailukaudesta, mutta laskien 3,0 %-yksikköä edeltäneestä kuukaudesta.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) kasvoi vertailukaudesta 53,9 %. Pohjois-Amerikan-liikenteen tarjonta kasvoi 60,8 %. Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 89,7 % ja kotimaanliikenteen 49,6 %.

Myydyt henkilökilometrit nousivat vertailukaudesta 549,7 % Aasian-liikenteessä, 521,1 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 86,1 % Euroopan-liikenteessä ja 49,1 % kotimaanliikenteessä.

Lokakuussa matkustajakäyttöaste parani vertailukaudesta erityisesti Aasian-liikenteessä (73,5 %) ja Pohjois-Amerikan-liikenteessä (58,5 %). Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 78,0 % ja kotimaanliikenteen 71,8 %.

Finnairin kasvu vertailukaudesta Aasian-liikenteessä 561,2 %. Pohjois-Amerikan-liikenteessä kasvua oli 502,2 %. Euroopan-liikenteessä matkustajamäärät kasvoivat 83,0 % ja kotimaanliikenteessä 66,8 %.

Venäjän ilmatilan sulun takia lokakuun rahtiluvut laskivat vertailukaudesta. Suurin osa luvuista kuitenkin parani syyskuusta 2022. Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit nousivat 37,3 % vertailukaudesta (nousivat 12,0 % edeltäneestä kuukaudesta). Vastaavat myydyt tonnikilometrit nousivat 4,8 % (nousivat 6,0 % edeltäneestä kuukaudesta). Tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat 15,3 % vertailukaudesta (nousivat 11,6 % edeltäneestä kuukaudesta) ja myydyt rahtitonnikilometrit laskivat 38,8 % (nousivat 5,4 % edeltäneestä kuukaudesta). Nämä luvut sisältävät myös pelkkää rahtia kuljettaneet lennot, joita operoitiin lokakuussa vain muutama. Rahdin kysyntä jatkui vahvana myös lokakuussa, vaikka kokonaisrahti- ja postitonnit laskivatkin 26,2 % vertailukaudesta (nousivat 7,2 % edeltäneestä kuukaudesta).

Syyskuun tilastoihin pääsee tästä