Finnairin kasva laantui – Aasia miinukselle

Finnairin kasvu hidastui lievästi marraskuussa. Kuva:Finnair

Finnair kuljetti marraskuussa 980 100 matkustajaa eli 3,2 % enemmän kuin vuoden 2017 vastaavalla jaksolla. Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi marraskuussa 7,2 %. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 2,1 %, ja matkustajakäyttöaste laski 3,8 prosenttiyksikköä vertailukaudesta 74,6 %:iin.

Kaukoliikennelaivastossa ei tapahtunut muutoksia vuodentakaiseen, ja tarjonta pysyi vertailujakson tasolla. Aasian-liikenteen tarjonta laski -1,5 % vertailukaudesta, kun kapasiteettia siirrettiin Aasian reiteiltä Pohjois-Amerikan reiteille. Pohjois-Amerikan kapasiteetti nousi 19,4 %, kun Chicagon ja San Franciscon lentoja jatkettiin marraskuulle vertailukaudesta poiketen.

Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 19,1 %, ja sitä kasvattivat kapearunkolaivaston koon kasvattaminen vertailujaksosta ja lisäistuimet osassa nykyisistä kapearunkokoneista. Lisäkapasiteetti kohdistui useille Euroopan reiteille, mutta keskittyi keskimäärin pidempiin Etelä-Euroopan reitteihin. Euroopan-liikennettä kasvattivat myös viimeisen vuoden aikana avatut uudet reitit Stuttgartiin, Lissaboniin ja Minskiin. Kotimaan liikenteen tarjonta kasvoi 5,3 % vertailujaksosta.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat koko liikenteessä tarjonnan kasvua hitaammin, mikä näkyi matkustajakäyttöasteissa. Myydyt henkilökilometrit laskivat -5,3 % Aasian-liikenteessä ja nousivat Euroopan-liikenteessä 11,4%, Pohjois-Amerikan liikenteessä 18,9 % ja kotimaan liikenteessä 0,1 %. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 77,5 %, Euroopan-liikenteen 72,5 %, Pohjois-Amerikan -liikenteen 75,2 % ja kotimaan liikenteen 61,1 %.

Matkustajamäärät laskivat Aasian-liikenteessä -4,6 % ja kotimaan liikenteessä -0,5 % ja nousivat Euroopan-liikenteessä 6,6 % ja Pohjois-Amerikan -liikenteessä 19,1 %.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat marraskuussa 19,7 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 16,4 % pääasiassa Japanin ja Ruotsin hyvän rahtimarkkinakehityksen ansiosta. Suotuisa kehitys oli nähtävissä myös Kiinan reiteillä. Kuljetetut kokonaisrahtitonnit kasvoivat 11,2 % vertailujaksosta.