Finnairin kapasiteetin kasvu nopeinta Euroopassa

 Pohjois-Amerikan reiteillä kysyntä kasvoi tarjontaa nopeammin

Finnair kuljetti tammikuussa 1 007 800 matkustajaa eli 4,4 % enemmän kuin vuoden 2018 vastaavalla jaksolla. Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi tammikuussa 10,0 %. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 5,7 %, ja matkustajakäyttöaste laski 3,1 prosenttiyksikköä vertailukaudesta 77,0 %:iin.

Kaukoliikenteessä kapasiteettia kasvatti joulukuussa 2018 käyttöön otettu uusi A350-lentokone. Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) nousi 7,7 % vertailukaudesta. Lisäkapasiteetti kohdistui uudelle Nanjingin-reitille ja lisävuoroille Osakaan, Hong Kongiin, Phuketiin ja Delhiin. Pohjois-Amerikan kapasiteetti nousi 3,1 %.

Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 16,9 %. Kasvuun vaikutti kapearunkolaivaston koon kasvu yhdellä A321-lentokoneella vertailukaudesta, lisäistuimet osassa nykyisiä kapearunkokoneita, keskimäärin pidemmät lentoreitit sekä parempi lentokoneiden käyttöaste.

Lisäkapasiteetti kohdistui pidempiin Etelä-Euroopan reitteihin ja uusiin reitteihin Stuttgartiin, Lissaboniin, Lyoniin ja Minskiin. Kotimaan liikenteenkapasiteetti kasvoi 1,6 % vertailujaksosta, Hankalat talviolosuhteet ja niistä aiheutuneet lentojen perumiset vaikuttivat etenkin kotimaan ja Euroopan liikenteeseen, mikä näkyy näiden liikennealueiden luvuissa.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat koko liikenteessä tarjonnan kasvua hitaammin, mikä näkyi matkustajakäyttöasteissa. Myydyt henkilökilometrit nousivat 3,9 % Aasian-liikenteessä, 11,1% Euroopan-liikenteessä, 3,6 % Pohjois-Amerikan liikenteessä ja laskivat kotimaan liikenteessä 4,3 %. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 83,8 %, Euroopan-liikenteen 70,0 %, Pohjois-Amerikan -liikenteen 79,9 % ja kotimaan liikenteen 56,6 %.

Matkustajamäärät nousivat Aasian-liikenteessä 4,4 %, Pohjois-Amerikan -liikenteessä 4,5 % ja Euroopan-liikenteessä 8,0 %, mutta ne laskivat kotimaan liikenteessä 4,3 %.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat tammikuussa 15,2 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 25,9 % pääasiassa Japanin ja Länsi-Euroopan hyvän rahtimarkkinakehityksen ansiosta. Suotuisa kehitys oli nähtävissä myös pohjoismaisella markkinalla.
Hankalat sää- ja talviolosuhteet Finnairin kotikentällä Helsinki-Vantalla sekä Euroopassa vaikuttivat täsmällisyyteen. Finnairin lennoista 64,7 % (69,4%) saapui tammikuussa aikataulussa.