Finnair syyskuussa – matkustajakäyttöaste hyvällä tasolla

Finnair syyskuussa 921 800 matkustajaa eli 3,5 % enemmän kuin vuoden 2022 syyskuussa, mutta 5,0 % vähemmän kuin elokuussa 2023 normaalin kausiluonteisuuden takia. Edelliskuukauden luvut eivät myöskään ole täysin vertailukelpoisia, koska syyskuussa oli yksi päivä vähemmän.

Syyskuun matkustajaliikenneluvut paranivat vertailukaudesta koronapandemian vaikutusten pääosin väistyttyä, sillä Venäjän ilmatila oli jo vertailukaudella suljettuna. Venäjän ilmatilan sulun negatiivinen vaikutus näkyi katsauskaudella kuitenkin erityisesti Aasian-matkustajaliikenneluvuissa pandemiaa edeltäviin lukuihin verrattuna. Etäisyyteen perustuvissa raportoiduissa liikenneluvuissa ei huomioida suljetusta ilmatilasta aiheutuneita pidempiä lentoreittejä, koska ne ovat isoympyräetäisyyteen pohjautuvia lukuja.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi syyskuussa 9,8 % vertailukaudesta, mutta pieneni 5,5 % edeltäneestä kuukaudesta. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 13,0 % vertailukaudesta, mutta pieneni 7,9 % edeltäneestä kuukaudesta. Matkustajakäyttöaste oli 77,9 % nousten 2,2 %-yksikköä vertailukaudesta, mutta laskien 2,0 %-yksikköä edeltäneestä kuukaudesta.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) kasvoi vertailukaudesta 31,8 %, mikä johtui esimerkiksi Japanin ja Etelä-Korean lisäkapasiteetista. Pohjois-Amerikan-liikenteen tarjonta pieneni 43,5 %, koska liikennöinti Tukholman ja Pohjois-Amerikan-kohteiden välillä päättyi lokakuun 2022 lopulla. Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 4,3 %. Lähi-idän kapasiteetti kasvoi jopa 1 958,6 % marraskuussa 2022 alkaneen Qatar Airways -yhteistyön myötä sekä vuoden 2022 kesäkauden vähäisen liikenteen takia. Kotimaanliikenteen tarjonta pieneni 6,3 %, koska operoidut lentokoneet olivat pienempiäMyydyt henkilökilometrit nousivat vertailukaudesta 39,4 % Aasian-liikenteessä, mutta laskivat 34,9 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä. Euroopan-liikenteessä ne nousivat 1,9 %. Lähi-idän-liikenteessä myydyt henkilökilometrit nousivat 1 679,4 %, mutta kotimaanliikenteessä ne laskivat 8,6 %.

Finnair syyskuussa Aasian-liikenteessä matkustajakäyttöaste oli 80,5 % ja Pohjois-Amerikan-liikenteessä 75,4 %. Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 78,0 %, Lähi-idän-liikenteen 70,7 % ja kotimaanliikenteen 76,1 %.

Matkustajamäärät kasvoivat vertailukaudesta Aasian-liikenteessä 37,7 %, mutta pienenivät Pohjois-Amerikan-liikenteessä 35,1 %. Euroopan-liikenteessä matkustajamäärät pienenivät 0,9 %. Lähi-idän-liikenteessä matkustajien määrä kasvoi 1 193,8 %, mutta pieneni kotimaanliikenteessä 7,6 %.

Monet syyskuun rahtiluvut nousivat vertailukaudesta Qatar Airways -yhteistyön sekä Aasian-liikenteen kasvaneen kapasiteetin myötä, vaikka Ruotsin ja Yhdysvaltojen välisen liikennöinnin loppuminen leikkasi Pohjois-Amerikan rahtikapasiteettia. Finnair raportoi Lähi-idän-rahtiluvuissaan Qatar Airways -yhteistyöhön liittyvän rahdin, vaikka lentojen rahtikapasiteetti on allokoitu kokonaisuudessaan Qatar Airwaysille, joka vastaa myös sen myynnistä. Tarjotut rahtitonnikilometrit nousivat 22,6 % ja myydyt rahtitonnikilometrit nousivat 20,6 % vertailukaudesta. Kokonaisrahti- ja postitonnit nousivat 24,1 % vertailukaudesta ja 5,0 % edelliskuukaudesta.