Finnair sukelsi voimakkaasti syyskuussa

Koronapandemia vuoksi Finnairin liikevaihto sukeltaa rajusti. Kuva: Finnair

COVID-19-pandemia näkyi voimakkaasti syyskuun liikenneluvuissa. Finnair sukelsi matkustajamäärässä, mutta lentorahdin kysyntä pysyi vahvana.

Finnair kuljetti syyskuussa 115 500 matkustajaa eli 91,0 % vähemmän kuin vuoden 2019 vastaavalla jaksolla ja 40,1 % vähemmän kuin elokuussa 2020. COVID-19:n vaikutukset, mukaan lukien Suomen asettamat poikkeuksellisen tiukat matkustusrajoitukset, heikensivät edelleen kaikkia matkustajaliitännäisiä liikennelukuja, mikä näkyi erityisesti Pohjois-Amerikan luvuissa (sinne ei lennetty reittiliikennettä syyskuussa) sekä elokuuhun verrattuna myös Euroopan luvuissa.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna laski syyskuussa 87,6 % vertailukaudesta. Finnair operoi päivittäin keskimäärin 83 lentoa (pelkkää rahtia kuljettaneet lennot mukaan lukien), mikä oli 21,8 % verrattuna vuoden 2019 syyskuuhun. Erot kapasiteettilukujen välillä selittyvät keskimäärin lyhyemmillä operoiduilla lennoilla sekä pienemmillä operoiduilla lentokoneilla verrattuna vuoden 2019 syyskuuhun. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) laski 95,2 %. Matkustajakäyttöaste laski 49,9 prosenttiyksikköä 31,8 %:iin.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) laski 86,7 % vertailukaudesta. Pohjois-Amerikan liikenteessä Finnair sukelsi peräti 100,0 %. Euroopan-liikenteen tarjonta laski 87,9 % ja kotimaanliikenteen kapasiteetti laski 64,2 %.

Myydyt henkilökilometrit laskivat 96,9 % Aasian-liikenteessä, 100,0 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 93,8 % Euroopan-liikenteessä ja 66,5 % kotimaanliikenteessä.

Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 18,5 %, mutta sitä tukivat rahtioperaatiot ja hyvin korkea rahdin käyttöaste. Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 41,7 % ja kotimaanliikenteen 66,0 %. Pohjois-Amerikan matkustajakäyttöastetta ei muodostunut, koska sinne ei lennetty matkustajalentoja syyskuussa.

Matkustajamäärät laskivat Aasian-liikenteessä 96,9 %, Pohjois-Amerikan-liikenteessä 100,0 %, Euroopan-liikenteessä 92,7 % ja kotimaanliikenteessä 74,5 %.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat syyskuussa 87,1 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit laskivat 82,6 %. Molempien lukujen lasku johtui COVID-19-pandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen.

Tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat kuitenkin 79,0 % ja myydyt rahtitonnikilometrit 71,5 %, sillä ne sisältävät myös pelkät rahtilennot, joita lennettiin ennen kaikkea Euroopan ja Aasian sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä. Kokonaisrahti- ja postitonnit laskivat vain 1,3 % elokuusta 2020, koska reittiliikenteen rahdin kysyntä pysyi vahvana. Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste oli sen vuoksi edelleen selvästi vuoden 2019 vertailukautta korkeampi.

Finnairin lennoista 96,2 % (85,3 %) saapui syyskuussa aikataulussa. Finnair raportoi liikenneluvuista kerran kuukaudessa.