Finnairin rahti – erittäin vahva huhtikuussa

Finnair paransi selvästi edelliskuusta suljetusta Venäjän ilmatilasta huolimatta. Finnairin rahti jatkoi edelleen vahvana.

Finnair kuljetti huhtikuussa 680 300 matkustajaa eli 740,4 % enemmän kuin vuoden 2021 huhtikuussa. Huhtikuun 2022 matkustajamäärä oli 10,7 % enemmän kuin maaliskuussa 2022 (edelliskuukauden luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska huhtikuussa oli yksi päivä vähemmän).

COVID-19:n vaikutukset, mukaan lukien useiden valtioiden asettamat tiukat matkustusrajoitukset erityisesti omikronmuunnoksen vuoksi, vaikuttivat edelleen matkustajaliitännäisiin liikennelukuihin. Tämä näkyi varsinkin Aasian luvuissa.

Venäjän ilmatila sulkeutui Ukrainan sotaa seuranneiden vastapakotteiden takia helmikuun lopussa, mikä johti reitti- ja vuoroperuutuksiin Aasian-liikenteessä. Koska Finnair kuitenkin pystyi jatkamaan suurinta osaa Aasian-lennoistaan pidemmistä lentoreiteistä huolimatta vahvan rahtikysynnän tukemana, ilmatilan sulun negatiivinen vaikutus Aasian jo pandemian heikentämiin matkustajaliikennelukuihin pysyi maltillisena huhtikuussa. Raportoiduissa liikenneluvuissa ei huomioida suljetusta ilmatilasta aiheutuneita pidempiä lentoreittejä.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi huhtikuussa 507,9 % vertailukaudesta ja 6,8 % edeltäneestä kuukaudesta. Finnair operoi päivittäin keskimäärin 236 lentoa (pelkkää rahtia kuljettaneet lennot mukaan lukien), mikä oli 237,1 % enemmän verrattuna vuoden 2021 huhtikuuhun ja 10,8 % enemmän kuin maaliskuussa 2022.

Erot kapasiteettilukujen välillä verrattuna vuoden 2021 huhtikuuhun selittyvät keskimäärin pidemmillä operoiduilla lennoilla sekä suuremmilla operoiduilla lentokoneilla. Finnair paransi myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 1 270,9 % vertailukaudesta ja 21,0 % edeltäneestä kuukaudesta. Matkustajakäyttöaste oli 59,6 % kasvaen 33,2 %-yksikköä vertailukaudesta ja 7,0 %-yksikköä edeltäneestä kuukaudesta.

Rahti kannatelee

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) kasvoi vertailukaudesta 167,5 %. Finnair aloitti tauon jälkeen Pohjois-Amerikan-matkustajalennot ainoastaan New Yorkin -reitillä maaliskuussa 2021, kun taas huhtikuussa 2022 Finnair operoi moniin kohteisiin Yhdysvalloissa niin Suomesta kuin Ruotsistakin. Näin ollen Pohjois-Amerikan-liikenteen tarjonta kasvoi 3 403,3 % vertailukaudesta. Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 793,6 % ja kotimaanliikenteen 152,8 %.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat vertailukaudesta 1 120,3 % Aasian-liikenteessä, jopa 19 958,4 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä yllä mainituista syistä, 1 321,3 % Euroopan-liikenteessä ja 174,1 % kotimaanliikenteessä.

Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 51,9 % ja Pohjois-Amerikan-liikenteen 47,6 %, mutta niitä tukivat vahvat rahtioperaatiot. Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 69,5 % ja kotimaanliikenteen 71,1 %.

Matkustajamäärät kasvoivat vertailukaudesta Aasian-liikenteessä 1 093,2 %, Pohjois-Amerikan-liikenteessä jopa 17 759,1 % edellä mainituista syistä, Euroopan-liikenteessä 1 084,1 % ja kotimaanliikenteessä 206,0 %.

Venäjän ilmatilan sulusta huolimatta Finnairin rahti paransi vertailukaudesta, mutta pysyivät suunnilleen edeltäneen kuukauden tasolla. Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat 299,0 % vertailukaudesta (kasvoivat 1,9 % edeltäneestä kuukaudesta). Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 192,8 % (kasvoivat 2,1 % edeltäneestä kuukaudesta).

Molempien lukujen kasvu johtui COVID-19-pandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen erityisesti Pohjois-Amerikan ja Aasian osalta huhtikuussa 2021. Tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat 42,5 % vertailukaudesta (laskivat 2,1 % edeltäneestä kuukaudesta) ja myydyt rahtitonnikilometrit kasvoivat 7,5 % (laskivat 2,8 % edeltäneestä kuukaudesta). Nämä luvut sisältävät myös pelkkää rahtia kuljettaneet lennot, jotka oli huhtikuussa pääosin korvattu rahtia kuljettaneilla matkustajareittilennoilla. Rahdin kysyntä jatkui vahvana myös huhtikuussa, sillä kokonaisrahti- ja postitonnit kasvoivat 25,8 % vertailukaudesta ja 2,4 % edeltäneestä kuukaudesta.

Lue lisää: Finnairin rahti kannattelee